Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

Nyílt levél Balázs Géza tanár úrnak, a nyelvtervező csoport (nyelvstratégia) vezetőjének

Dr. Balázs Géza egyetemi tanárnak,
a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport vezetőjének

Tárgy: kérelem és segítség fölajánlása nyílt levél keretében

Tisztelt Professzor Úr!
Kedves Géza!
.
Először is tisztelettel kérelmezem, hogy a hosszú évek óta alakuló – és remélhetőleg sikerrel megvalósuló – magyar nyelvtervbe (= nyelvstratégiába) védendő és ápolandó értékként illessze be, illesszék be a nyelvjárások gazdag örökségét – beleértve a rendszerszerű zárt ë hangot is.
A kérelem indoklása:
– A legutóbbi ASz-pályázatra (Nyelvi esszék) általam benyújtott pályamunkából a bírálók kihagyták a mellékelt 4 bekezdést. Számomra ez azt bizonyítja, hogy hiába volt 2014 a nyelvjárások meghirdetett éve – szép kiadvánnyal –, tényleges akaratot és intézkedést nem tapasztalni a nyelvjárások életben tartására.
Zárt ë hangunk a nyelvi rendszer kitéphetetlen alkotóeleme, jelöletlenül is megvan a helye. A Grétsy László tanár úr által annyira kedvelt eszperente is tulajdonképpen két magánhangzós (ëszpërente, mélyhangúan: oszporanta). Fontos szempont, hogy bajos megfelelő színvonalon művelni a magyar nyelvtörténetet, leíró nyelvtant, alaktant valamennyi ë-ző alapismeret nélkül. Nyelvünk elég ősi, erős ahhoz, hogy ezt a hagyománykincsét is ápoljuk. S bizony Arany János is védelmezője a kétféle e-nek…
– Javaslatom a helyesírást nem érinti (a helyesírást nem mi, egyszerű nyelvhasználók változtatgatjuk 30 évenként). Persze mint kiejtési segédjeleket alkalmazhatjuk az ë-t, a palóc ȧ-t, valamint a ritkább hosszú ē- és ā betűket (szükség esetén, egyéb a nyelvjárások jelöléséhez alkalmas bevett betűket).
.
Másodszor segítségképpen fölajánlom azokat az eredményeket, amelyeket Bodolay Gézával, Buvári Mártával és másokkal együtt elértünk az igényes, szép magyar kiejtés kutatásában és támogatásában; s amely eredmények emelhetik a nyelvterv (nyelvstratégia) színvonalát, és elősegíthetik sikeres megvalósítását.
A fölajánlás indoklása:
– Rendelkezésre áll számos szakmunka, kutatási eredmény, például Buvári Márta Értékelvű nyelvművelés című alapvetése.
– A dr. Prószéky Gábor MorphoLogic Kft.-jével együttműködésben elkészült „Helyësen. Ë-jelölő eszköz” (= program) révén a zárt ë rendszere stb. benne van a számítógépben (emlékszik, hiszen Ön is segítette ezt a munkálatot). Tehát adva van a világhálón való fölhasználás lehetősége is.
– Sajnos a hiányos vagy téves írások, művek, műsorok már jelzik az ismerethiányt. Példaként hadd említsem meg Horváth Sándor Iván Szedte-vette teremtette! című írását és Tótfalusi István Kiejtési szótár című, sok hibát tartalmazó művét. De az egész nyelvközösségnek szóló alkotások részmunkálatai is hiányosak, esetenként botlástól sem mentesek: az Éksz. XIII–XV. oldali és az Éksz.2 XVIII–XX. oldali táblázatai, A magyar nyelv nagyszótára I. kötetének 797–1114. oldali táblázatai stb. A többedik Czuczor-Fogarasi tanácskozás résztvevői sincsenek tisztában a zárt ë pontos mibenlétével. A Magyar Nyelv Múzeumában téves, de főként hiányos ismereteket közvetít a zárt ë-ről szóló tárló. Már írtunk és szóltunk erről Nyiri Péter vezetőnek, de eddig hiába.
.
A fenti indokok alapján kérem szíves intézkedését, intézkedésüket. Hiszen a nyelvtervezés egyik célja az erők összefogása, s főként édes anyanyelvünk meglévő értékeinek megőrzése és gazdagítása (nem pedig mellőzése).
.
Budapest, 2017. február 21-én, az anyanyelv napján

További sikeres munkát kívánva és remélve, köszönettel és tisztelettel:
Mészáros András tanár

.
Melléklet: Kihagyott bekezdések az egyik dolgozatból

A nyelvművelésben is működik a sajtórendőrség, felülvizsgálat (cenzúra)?
Kihagyott bekezdések az egyik dolgozatból
Nyelvi esszék
Válogatás a nyelvművelő esszéirodalomból és az Anyanyelvápolók Szövetsége 2016. évi pályamunkáiból. Szerkesztette: Balázs Géza – Minya Károly. Anyanyelvápolók Szövetsége – Inter Kft., 2016
Mészáros András Magyar zengő nyelvünk mint balatoni vendéghívogató című dolgozatából (131–137. oldal) kimaradt az alábbi négy bekezdés:
A Kossuth Rádió Mikrofonbizottsága nem vesz föl olyan munkatársat, aki ejti a zárt ë-t. Nem kellene ezen a szigoron enyhíteni? Kérem a nyelvművelés vezetőit, a tömegtájékoztatás felelőseit, hogy szaporítsák az „üdítő kivételek”-et, hogy maradjon egy kis élettér nyelvjárásainknak is. Ezúton is kegyelmet kérek a nyelvjárásoknak!
Valamilyen támogatás tehát szükségeltetik a nyelvjárásoknak: „férőhely”a tömegtájékoztatásban, az oktatásban. Tudatosítsuk értékeiket, és olykor tegyük lehetővé a kiejtés szerinti jelölést is.
Sajnos nem tudom megállni, hogy elő ne hozzam: Furcsállom, hogy helyesírási szabályzatunk legújabb – véleményem szerint fölöslegesen összegabalyított –, 12. kiadása „kiszorítja” a köznyelvből a középzárt ë-t, csupán csak nyelvjárásinak minősíti. (Ha meg csak nyelvjárási, akkor miért kell külön kiemelni a köznyelvi helyesírásban? Tán a népdalszövegek e-ire föl-fölhelyezett két kis pötty veszélyeztetné helyesírásunk egységét?) [… … …]
Műveltségünk újrafogalmazása nem fölforgatás, hiszen nem kívánjuk a helyesírás állandó változtatgatását vagy a köznyelvi kiejtés eltorzulását. Viszont az újszerű megoldások elősegítik hagyományos nyelvi kincseink élő anyagként történő földolgozását és életbe illesztését.

Hozzászólás ehhez a cikkhez: Nyílt levél Balázs Géza tanár úrnak, a nyelvtervező csoport (nyelvstratégia) vezetőjének

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)