Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

Helyesírás és kiejtés

Szente Imre: MENTSÜK MËG AZ Á-T!

2 hozzászólás érkezett eddig

[Az írásban ee-vel jelöltetik a hosszú nyílt e, amelyet a magyar nyelvészeti irodalom ē-vel jelöl.] Ha van még valami, ami a jelënlegi mëgosztottságban és idëntitásválságban is összetarthatja a magyarokat, lakjanak bár a trianoni határok közt, az elcsatolt területëkën vagy másutt a nagyvilágban, akkor az a magyar nyelv, ëgyetlen közösnek vallott kincsünk, közös szeretetünk tárgya, akár [...]

A cikk folytatódik...

Négy segédbetű kiejtésünk pontosításához: ë, ē, ā, ȧ

Hozzászólás

Érdekes finomságok beszédünkben Tökéletes-e a magyar helyesírás? Egyetlen helyesírás sem lehet tökéletes. Örülhetünk, hogy a magyar elsősorban a kiejtés elvén alapul – a szóelemzés elvének alkalmazása pedig pontosabbá teszi helyesírásunkat: ad – adja [aggya], egész – egészséges [egésségës vagy egésséges], színpad [körülbelül szímpad] stb. Bizony, a szép kiejtésért is meg kell dolgoznunk! Közvélekedés szerint szép [...]

A cikk folytatódik...

Hogyan ejtjük ki régies betűket tartalmazó családneveinket?

8 hozzászólás érkezett eddig

Mészáros András Régies betűk, régies írású nevek olvasata (Forrás: Buvári Márta–Mészáros András: Helyesbeszéd. Helyësbeszéd. A magyar köznyelvi kiejtés leírása gyakorlatokkal. Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Budapest, 2010) A régies betűket és a példaneveket az eredmény, a kiejtés sorrendjé­ben csoportosítottuk. Tehát elöl vannak az á-nak ejtendő betűk, utána a b-nek, c-nek, cs-nek ejtendők stb. Mi a régies [...]

A cikk folytatódik...