Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

Tekintse mëg kiadványainkat!

Könyv, lemez

Könyv- és lemezáraink 2015. január 1-jétől

Kérëm, rëndëljën kiadványainkból, ha bármelyik mëgnyerte tetszését!

Elérhetőség:

Székhelyünk: H-1016 Budapest, Galeotti u. 12.

Adószámunk: 18237993-1-41

Villámlevélcím: buvari.marta (KUKAC) chello (PONT) hu, meszaros.and (KUKAC) gmail (PONT) com

Levélcím: 2060 Bicske, Vasvári u. 7.

Távbeszélő: 1-356-8238; 22-262-183

Bankszámlánk: MagNet Közösségi Bank, 16200010-60379308

Könyv: VTSZ 49-01

Lemez: VTSZ 85-24-31

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kiadványaink

BUVÁRI MÁRTA: KIEJTÉSI SZÓTÁR ÉS ÚTMUTATÓ 15 MAGÁNHANGZÓVAL. 2001. Szótár, kërësztnevek és nyelvtani összefoglaló; az MTA támogatásával

1000,- Ft

MÁRK ËVANGÉLIUMA AZ ELSŐ MAGYAR BIBLIAFORDÍTÁSBÓL (1416?-1466). 2001. Olvasat a Tatrosi (Münchëni) Kódëxből

900,- Ft

BODOLAY GÉZA: VERSËK SZËBBEN (1541-1918). 2001. A legszëbb magyar lírai versëk Balassitól Adyig

1950,- Ft

BODOLAY GÉZA: VERSËK SZËBBEN (1541-1918) 2001. A legszëbb magyar versëk Balassitól Adyig. BÁNFFY GYÖRGY versmondásával (4 lemezzel) VTSZ 85 24 31

3500,- Ft

KALEVALA. SZENTE IMRE FORDÍTÁSA. 2002. A legcsodálatosabb, az eredetihëz legközelebb álló magyar Kalëvala-fordítás

1900,- Ft

FEHÉR BENCE: NËVELŐK ÉS ÉS NËVELETLENËK. Tényregény. 2000. Valóban mëgtörtént esetëk, középiskolai oktatásunk visszásságai

1200,- Ft

FEHÉR BENCE: TÉLI NAPFORDULÓ. Versëk. Kirké Kiadó-InterPares Bt. A Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány támogatásával. Budapest, 2002. március hó 7-én.

600,- Ft

PACZOLAY GYULA: EZËR MAGYAR KÖZMONDÁS ÉS SZÓLÁS – ANGOL, ÉSZT, FINN ÉS NÉMËT FORDÍTÁSSAL. 2000. A magyar millënnium és a tartui IX. Finnugor Kongrësszus tisztëletére

Elfogyott.

SPETYKÓ FERENC: ËGYHÁZI ÉNEKËK… 2001. Szövegës énekësköny hasonmás kiadása 1861-ből

900,- Ft

SZENTE IMRE: ajándék, mellyel meglepem… Versek és műfordítások. Svédországi magyarok kiadása. 1992

1000,- Ft

SZENTE IMRE: SZABAD SZEMMEL. Ësszék, jegyzetëk, előadások. Svédországi magyarok kiadása. Stockholm, 2003.

2000,- Ft

SZENTE IMRE: TALÁLKOZÁSOK. Tanulmányok és ësszék. 2005

2000,- Ft

BUVÁRI MÁRTA: MESÉK SZËBBEN. Magyar népmesék. Széplaki Cëcília színës fëstményeivel. 2004

2500,- Ft

FEHÉR BENCE: CIRCE . Regény. Orpheusz Könyvek. 2006

2000,- Ft

SZÉP BESZÉD. Hangos-képes CD-ROM a BioDigit Kft-vel ëgyüttműködésben: a IV., X., XIV. Bárczi Füzetből, mesék, irodalmi szëmëlvényëk., részletëk Szente Imre Kalëvalájából a szërző hangján.

Hangfëlvétel: BioDigit Kft., valamint Hám Tibor és Vígh Ërika

1800,- Ft

BUVÁRI MÁRTA: NYELVMŰVELÉS-ELMÉLET. Értékelvű nyelvművelés – tanulmány. 2008

1400;- Ft

BUVÁRI MÁRTA-MÉSZÁROS ANDRÁS: Helyesbeszéd. Helyësbeszéd. A magyar köznyelvi kiejtés leírása gyakorlatokkal. 2010

2000,- Ft

HELYESBESZÉD. HELYËSBESZÉD. A magyar köznyelvi kiejtés leírása gyakorlatokkal (CD-ROM) 1200,- Ft

A Bárczi Füzetëk sorozata

BÁRCZI FÜZETËK I. Köznyelvi kiejtésünkért. Wacha Imre, Bolla Kálmán, Fodor Katalin, Szente Imre, Csabai László írásai. 2004. Tudományos tanácskozás Bárczi Géza nyelvész akadémikus (1894-1975) születésének 110. évfordulója alkalmából. Apáczai Kiadó Budapesti Központja, 1085 Budapest (VIII.), Józsëf körút 63. 2003. novembër 19.

800,- Ft

BÁRCZI FÜZETËK II. Válogatott szakirodalom. Köznyelvi kiejtésünk és a középzárt ë. 2005

500,- Ft

BÁRCZI FÜZETËK III. Paczolay Gyula: Ezër magyar közmondás és szólás angol, észt, finn, némët fordítással és mëgfelelőkkel, latin forrásokkal. Diákoknak és nyelvtanulóknak is. 1000 Hungarian Proverbs; Ungari vanasona ja konekäändu; Unkarilasta sananlaskua ja sanontaa; Ungarische Sprichwörter und Redewendungen. 2005

Elfogyott.

BÁRCZI FÜZETËK IV. Szakács Béla – Kerekes Barnabás: Szöveggyűjtemény és útmutató a középfokú iskolák Kazinczy-versënyéhëz. Tizënöt magánhangzós változat. 2005

1000,- Ft

BÁRCZI FÜZETËK V. Mészáros András (szërkesztő): Helyësen. Ë-jelölő eszköz. Termékismertető. EË-átalakító számítógépes nyelvi eszköz tanároknak, diákoknak, előadóművészeknek, hivatásos beszélőknek és tudósoknak. Fejlesztők: Endrédy István és Novák Attila. A Bárczi Alapítvány és a MorphoLogic Kft. közös kiadványa, 2006

500,- Ft

BÁRCZI FÜZETËK VI. Szente Imre: Nyelvünk szëbbé tëhetëd! Vidám tanversëk nyelvkedvelőknek. Mészáros Villő rajzaival. 2006

800,- Ft

BÁRCZI FÜZETËK VII/1-2. Közreadja Paczolay Gyula. 2006

Baranyai Decsi János: Synopsis philosophiae [1591]. Latin eredeti

800,- Ft

Baranyai Decsi János: A filozófia áttekintése. Kovács Péter fordítása

1000,- Ft

BÁRCZI FÜZETËK VIII. Játsszunk ëszpërentét! Ëszpërente-magyar szómagyarázatok és néhány fordítás. Szërkesztëtte Mészáros András. 2006

700,- Ft

BÁRCZI FÜZETËK IX. Buvári Márta: Példa-mutató. Nyelvhelyességi gyakorlatok újságíróknak, jogászoknak, közszereplőknek és más nagy hatású nyelvhasználóknak. Bírálta dr. Grétsy László és dr. Horváth Katalin. 2007

1500,- Ft

BÁRCZI FÜZETËK X. Mondjuk szëbben! Szép kiejtési gyakorlóanyag leggyakrabban használt szavainkkal. Szavak-kifejezésëk; kérdésëk-feleletëk; versëk-idézetëk; magyar népdalok. Szöveg: Mészáros András. Átnézte: Këppël Gyula. Hangfëlvétel: Vígh Ërika, Hám Bërtalan, Heinërmann György, Hám Tibor. 2007

800,- Ft

BÁRCZI FÜZETËK XI. Dr. Lëncs László eë-ző alapszókincse. Szókészlet és hangfëlvétel. Gyűjtötte és a hangfëlvételt készítëtte: Láng Tamás. 2007

Szójegyzék

600,- Ft

Három lemez

1000,- Ft

BÁRCZI FÜZETËK XII. Földrajzi nevek eë-vel a Kárpát-medëncéből és a nagyvilágból. Kiejtési adattár 15 magánhangzóval. Szërkesztëtte: Mészáros András. Munkatársak: Bacskó Józsefné, B. Kovács István, Buvári Márta, ifj. Dobnër Győző, Forrai Ágnës, Ëgyed Mária-Magdolna, Kádár Sára Hajnalka, Komáromi Bëzëg Márta, Miniër Mária-Magdolna, Oravëcz Lászlóné, Palkovicsné Simon Margit, Përgër Imre. 2007

1500,- Ft

BÁRCZI FÜZETËK XIII. Érted tëttem! Értëd? Ëgybeeső szavak, félreérthető kifejezésëk és mondatok. A Bárczi Alapítvány 2. pályázatának anyaga. Szërzők: Fábián Éva, Horváth Józsëfné dr., Kádár Sára Hajnalka, Kötcsei Gabriella, Nagy Istvánné, Szabó Anna-Mária, Szabó Ëtëlka, Tripolszki Csilla, Vados Piroska, Varsányi Hajnalka, Vërëssné Dëmjén Mária. Szërkesztëtte: Mészáros András. 2007

700,- Ft

BÁRCZI FÜZETËK XIV. Thoroczkay Miklósné: A beszéd építőelemei. Százharmincëgy fëladatlap. Beszédtëchnikai tankönyv. [A hangfëlvétel kiadása folyamatban van Adorjáni Bálint, Földi Ádám, Gëra Marina közreműködésével.] 2007

1800,- Ft

BÁRCZI FÜZETËK XV. Szente Imre: Itt ëgy hangzót mentëk! Szép hangzásra nevelő tanversëk. Mészáros Villő rajzaival. 2008

600,- Ft

BÁRCZI FÜZETËK XVI. I. Kodály Zoltán és a magyar nyelvi műveltség. Ünnepi ülés, tudományos tanácskozás anyaga. ELTË Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvészeti Könyvtár. 2007. novembër 28. Adamikné Jászó Anna, Gósy Mária, Balázs Géza, Wacha Imre, Lőrincz Józsëf, Thoroczkay Miklósné, Szente Imre, Këppël Gyula, Elekfi László, Magay Tamás. II. Kodály Zoltán életművének időszërűsége. Tanulmányok. Kádár György, Tiina Selke. 2008

1500,- Ft

BÁRCZI FÜZETËK XVII. Szente Imre: „…mëgijed a macska tőle:/ ej, be furcsa nyeevogees!” Szép hangzásra nevelő tanversëk . Mészáros Villő rajzaival. 2014

600,- Ft

BÁRCZI FÜZETËK XVIII. A zárt ë egyetlen A4-es oldalon / Félreérthető szóalakok ëe-vel. Szerkesztette: Mészáros András. 2015

400,- Ft

Számítógépes ë-jelölő eszköz (program)

HELYËSEN. Ë-JELÖLŐ ESZKÖZ. Számítógépes kiejtésjelölő program CD-n és letölthető változatban. Készült a MorphoLogic Kft.-vel együttműködésben. 2006

8534,- Ft (tanulóknak és iskoláknak 50 %-os kedvezménnyel)

Hozzászólás ehhez a cikkhez: Tekintse mëg kiadványainkat!

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)