Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

Magay Tamás: Idegen nevek kiejtési szótára

Használjuk a szakszerű, hibátlan szótárat – 40 000 szóval!

Jelzés a rádió, tévé munkatársainak, műsorvezetőknek és közszereplőknek, tanároknak és tanulóknak, egyetemi hallgatóknak, valamint minden nyilvános helyen megszólalónak

Magay Tamás: Idegen nevek kiejtési szótára. Akadémiai Kiadó, 1974. Második kiadás: 1978; harmadik kiadás: 1986

Az általam melegen ajánlott szótár egyáltalán nem mostanában jelent meg. Mégis érdemes beszereznünk, mert szakszerű, megbízható, pontos, mondhatni hibátlan alkotás. Magay Tamás szerkesztette, s kiváló szótárírók és nyelvészek dolgoztak a keze alá: Borza Lucia, Deme László, Fábián Pál, Katona Lóránd, Király Rudolf, Nguyên Viêt Canh, Országh László, Rédei Károly, Skripecz Sándor, Stelczer Árpád,Vásáry István, Zigány Judit és sokan mások.

Miért nem felel meg nekem Tótfalusi István tiszteletre méltó munkával összeállított, hasonlóan óriási terjedelmű idegennév-gyűjteménye? Mert Tótfalusi hangjelölése pontatlan, sőt hibás jelölések is előfordulnak a műben (nem egy nyelvnél). Á-val jelöli az „ȧ” hangot, a zárt ë hangról pedig egyenesen azt állítja, hogy a magyarok nem tudják kiejteni. Pedig a szerzőnek illene ismernie a szakirodalom idevágó tételeit – és legalább valamennyire illene figyelembe vennie őket. Talán túl kevesen akadtak segítők, hogy a Tinta Könyvkiadó megbecsülést érdemlő vállalkozása felemásra sikeredett.

A Magay-szótárban 25 nyelv 40 000 szava átfogó képet nyújt a latin betűvel írt nevekről: az albán, angol, cseh, dán, észt finn, francia, holland, horvát, izlandi, latin, lengyel, lett, litván német, norvég, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szerb, szlovák, török nyelv tulajdonnevei mellett még indonéz és vietnami nevek is előfordulnak.

Nyilván nem szerepelnek a cirill betűvel írott bolgár, macedón orosz, szerb, valamint a görög, a kínai nyelv, hiszen átírásukra külön szabályzatok állnak rendelkezésünkre. A finnugor nyelvek egy része: a mari, mordvin, komi, udmurt, manysi, hanti stb. szintén módosított cirill ábécével íratik.

Az idegen neveket nem tudjuk kiejteni száz százalékos hitelességgel. Nem követelhetjük meg magunktól vagy másoktól, hogy 20-30 nyelvnek számunkra-számukra olykor furcsa hangjait pontosan kiejtsük-kiejtsék. De egészen közeli kiejtésre törekedhetünk. Főleg a hivatásos megszólalók, a tömegtájékoztató eszközök munkatársai és a közszereplők felelősek beszédműveltségünknek ezért a szeletéért is.

Az idegen szavakban előforduló betűk, betűcsoportok magyar hangmegfelelései

A 481-500. oldalakon könnyen ki tudjuk keresni a ritka betűjelöléseket is. Például a híres autóversenyző, Kimi Räikkönen nevében szereplő „äi” betűkettőst és az „e” betűt kikeresve ezt olvashatjuk:

äi   finn   ej (egészen nyílt e-vel)

e    finn   ë

Tehát a megoldás: Rejkkönën. (Nem Rajkkönen!)

Nézzünk néhány átírási jelet!

Az 501. oldalon található Kiejtésjelölésünk rövid áttekintése című összefoglaló a legfontosabb átírási jeleket közli. A hosszú e-t: ē, a hosszú a-t: ā, a hangsúlytalan magánhangzókat, az erős h-t, az elmosódott (sorvadó) hangokat, az elnyelt r-t, az orrhangúsított hangzókat. Egyébkén külön lapon könyvjelzőként is használható a kis jegyzék. Csak két jelölést emelek ki:

ȧ = Ez a hang szinte az összes idegen nyelvben előfordul. Tulajdonképpen a palóc a-nak felel meg: vȧn, ȧblȧk stb. De semmiképpen nem azonos a mi jellegzetesen magyar „a” magánhangzónkkal. A mi „á” magánhangzónknál rövidebb, és nem nyitjuk ki annyira a szánkat.

ë = A rövid ë magánhangzót, a zárt ë-t szűkebb ajakréssel, félig zárt állkapocs-nyitásszöggel képezzük; elöl, a kemény szájpadláson (palatális hang). Ilyenkor a nyelvhát elülső része kissé feldomborodik, pereme érinti a szájpadlást. Közben a nyelv hegye az alsó fogsor hátsó oldalához támaszkodik. A nyelvcsap pedig elzárja az orrüreghez vezető utat. Könnyebbség: Az ë-t tulajdonképpen a rövid ö hang helyén, ugyanolyan nyelvállással, de ajakkerekítés nélkül képezzük! Az angol men (férfiak) szóban ugyanezt a magánhangzót kell kiejtenünk.

M. A.

2 hozzászólás – Magay Tamás: Idegen nevek kiejtési szótára

 1. Tóth Nándor mondja:

  Hogy kell kiejteni: Penderecki, Wozniacki stb

 2. Mészáros András mondja:

  Tisztelt Uram! Kedves Nándor!

  Penderecki = Pëndërëcki
  Wozniacki = Voznyȧcki

  ë = zárt e, mint a nyelvjárásokban vagy idegen nyelvekben
  ȧ = rövid, nemzetközi vagy palóc ȧ

  Lengyel szavakról lévén szó hadd ajánljam figyelmébe az ugyanezen a honlapon található összefoglalást a lengyel kiejtésről:
  http://kiejtes.hu/az-eszt-a-finn-a-lengyel-es-a-torok-kiejtesrol-diohejban/a-lengyel-szavak-kiejteserol-nagyon-roviden

  Minden jót kívánok!

Hozzászólás ehhez a cikkhez: Magay Tamás: Idegen nevek kiejtési szótára

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)