Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

Kiejtés.hu - friss cikkeink

Gyönyörű Balassi-versëk Bálint-napra, fëbruár 14-ére

. Három Bálintot is szentként tisztelünk. Tërni Szent Bálint a hagyomány szërint titokban mëgeskette a szerelmespárokat, ő lëtt a szerelmesëk védőszentje. Passaui Szent Bálint mëg a lelkibetegëk és a nyavalyatörősök (ëpilëpsziás betegëk) védőszentje. Római Szent Bálint börtönparancsnokának a vak lëányát gyógyította mëg. . . . . . . . . Báró gyarmati és kékkői BALASSI [...]

A cikk folytatódik...

Arany János: Toldi (1846)

. 2017. március 2-án fogjuk ünnepëlni Arany János születésének 200. évfordulóját. Tisztëlgünk Nagyszalonta szülötte, a csupaszív és igën gazdag szókincsű költőnk előtt – aki ëgyébként nyelvünk búvára, művelője s a zárt ë hang használatának lelkes támogatója is. Mëgemlékëzünk ëgyúttal az idei Magyar Kultúra Napjáról, január 22-éről is. Barabás Miklós kőnyomata 1848-ból . ARANY JÁNOS TOLDI  (1846) [...]

A cikk folytatódik...

7/2. Bárczi Füzet. A FILOZÓFIA ÁTTEKINTÉSE

. EMLÉKËZETÉNEK SEGÉDLETÉRE TÉZISËKBEN ÉS MINTËGY AFORIZMÁKBAN összefoglalva és vitára bocsátva a Strassburgi Academián prof. JOHANN LUDWIG HAWENREUTER profësszor, az orvostudomány és a filozófia doktora elnöklete alatt írta a MAGYAR DECSI JÁNOS . Latin eredetiből magyarra fordította: KOVÁCS PÉTER A hasonmás latin szöveggel ëgyütt közreadja és az utószót írta: PACZOLAY GYULA . Bárczi Géza Kiejtési [...]

A cikk folytatódik...

13. Bárczi Füzet. Érted tëttem! Értëd? Ëgybeeső szavak, félreérthető kifejezésëk és mondatok

A Bárczi Alapítvány 2. pályázatának anyaga Szërzők: FÁBIÁN ÉVA, HORVÁTH JÓZSËFNÉ DR., KÁDÁR SÁRA HAJNALKA, KÖTCSEI GABRIËLLA, NAGY ISTVÁNNÉ, SZABÓ ANNA-MÁRIA, SZABÓ ËTËLKA, TRIPOLSZKI CSILLA, VADOS PIROSKA, VARSÁNYI HAJNALKA, VËRËSSNÉ DËMJÉN MÁRIA Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Budapest—Cserkeszőlő—Kunszentmárton, 2007 Dobszay Lászlónak, Ësztërgályos Jenőnek és Olsvai Imrének valamint kunszentmártoni és cserkeszőlői rokonainknak, barátainknak szeretettel és köszönettel ajánlom [...]

A cikk folytatódik...

6. Bárczi Füzet. Szente Imre: Nyelvünk szëbbé tëhetëd!

. Vidám tanversëk nyelvkedvelőknek Mészáros Villő rajzaival    –    Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Budapest, 2006 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SZENTE IMRE SZËRZËTTE RIGMUSOK MÉSZÁROS VILLŐ RAJZAIVAL Bárczi Füzetëk VI. A Bárczi Füzetëk sorozatában köznyelvi kiejtésünkhöz és nyelvi műveltségünkhöz kapcsolódó alkotásokat közlünk időről időre. Tervezëtt kiadványaink: forrásművek, elméleti tanulmányok, gyakorlati és oktatási anyagok. A Bárczi Alapítvány jelképe Nagy Éva [...]

A cikk folytatódik...

1416—2016 és 1466—2016: A Márk ëvangéliuma hatszáz éves fordítása

. 600 éve fordíttatott az első fënnmaradt magyar nyelvű ëvangélium. 550 éves a Tatrosi Másolat (Münchëni Kódëx). .  PÉCSI TAMÁS és ÚJLAKI BÁLINT papok magyarították 1416—1430 táján a délvidéki Szërémségben, Kamonc mezővárosban (ma: Sremska Kamenica). . NÉMËTI GYÖRGY ferencës szërzetës a moldvai Tatros városában (ma: Târgu Trotuş) 1466-ban fejezte be a Tatrosi Kódëx másolását. . [...]

A cikk folytatódik...

A Magyar kiejtési nagyszótár áprilisban megjelent! Megalkotója: dr. Fekete László főiskolai tanár

A magyar nyelvtervezés és nyelvművelés legújabb sikere: az MKNSz Jó előre jelzem, hogy elfogult vagyok dr. Fekete László iránt – hiszen átfogó szemléletével egész köznyelvi kiejtésünket figyelembe veszi, benne a zárt e-vel (ë). Ugyanis magyar kiejtésünket teljes pontossággal nem tükrözi – nem is tükrözheti – a történetileg kialakult és megszilárdult magyar helyesírás. (Egyébként más nyelvek [...]

A cikk folytatódik...

Buvári Márta – H. Tóth Tibor: Nyelvhelyességi kisokos – a nyelvi eszmény jegyében

A kedvünkre, a kezünkbe – és a zsebünkbe való! . Buvári Márta és H. Tóth Tibor: Nyelvhelyességi kisokos Bírálta: Horváth Katalin (Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Budapest, 2016) A két nyelvművelő szerző mindnyájunk örömére és hasznára állította össze a legújabb, legkorszerűbb nyelvművelő kézikönyvecskét: – 95 egyoldalas kis fejezet, szócikk; – tanácsadás tömören és korszerűen; – válasz [...]

A cikk folytatódik...

Lőrincz József: Székelydálya tájnyelvének kincsei

,,…küldetésem van szavak ösvényén visszamenni, az örökséget őrizni, tovább adni, gyarapítani.” L. J. Magyar nyelvünk különleges értékei a nyelvjárások. Bár a Bárczi Alapítvány köznyelvünk és kiejtésünk védelmét és művelését vállalta elsősorban, e kiváló, alapos székely nyelvjárási munkával mégis kivételt teszünk. Lőrincz József ugyanis tudja, hogy a nyelvjárás a köznyelv ,,kincsestára”, valódi aranytartaléka. A székelységtől már [...]

A cikk folytatódik...

Észt nyelv. 19. Bárczi Füzet

. AZ ÉSZT TULAJDONNEVEK KIEJTÉSE . A MAGYAR–ÉSZT NYELVROKONSÁGRÓL . /A honlapon már javítottuk a nyomtatott kiadás néhány gépelési hibáját./ Észtország és az észt nép több figyelmet és megbecsülést érdemel. 2014 őszén derült égből villámcsapás: eléggé hirtelenül bezárták a tallinni magyar követséget. Pedig a tehetséges észt nép mindig rokonszenvvel viseltetett irántunk. Mindenesetre mi nehezebb s [...]

A cikk folytatódik...
2. oldal. Összesen 7 oldal van. Lapozzon a többi cikkért!
12345...Utolsó »