Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

Kiejtés.hu - friss cikkeink

Keresztneveink, beceneveink 15 magánhangzóval

Összeállította: Mészáros András.  Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2010, ISBN 978-963-87888-4-9 Az eë-zëtt kërëszt- és becenevek először Buvári Márta Kiejtési szótár és útmutató 15 magánhangzóval című kötetében jelëntek mëg (Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány. Budapest, 2001). A névanyag összetétele lényegében ugyanaz maradt, viszont a beceneveket az eredeti kërësztnévhëz bokrosítottuk. A forrásként használt két kötetből merítëtt névanyagot köszönettel [...]

A cikk folytatódik...

Támaszkodjunk megbízható kiejtési szótárainkra! Két eddigi műve után érdeklődéssel és örömmel várjuk a tudós szótáríró, Fekete László Magyar kiejtési nagyszótárát

„Hogy inkább szégyëllje a magyar, mint az angol kiejtése hibáit.” (Kodály Zoltán) A feledhetetlen emlékű Mestër már 1938-ban figyelmeztette a legszélesebb közvéleményt: „…Minden nyelvnek mëgvan a maga hangszíne, tëmpója, ritmusa, dallama, ëgyszóval zenéje. A magyarét ëgyre többen fújják hamisan….” A szép magyar kiejtés fáradhatatlan művelője, dr. Fekete László főiskolai tanár már két nagyon fontos kötettel [...]

A cikk folytatódik...

A zárt ë egyetlen A/4-es oldalon – 2015. novembër 13-ára, a Magyar Nyelv Napjára

. ZÁRTË EGY OLDALON . Döbbenetes: a teljes ë-s szókészlet és a zárt ë-s szabályrendszer lényege összetömörítve ráfér egy A/4-es oldalra… Miért van szükségünk a zárt ë-re? Nézzünk néhány érvet! Azért: – hogy magánhangzórendszerünket megértsük, és működőképes maradjon (a hangolvadás veszélye); – hogy nyelvünk változatosabban csengjen (nem igaz az az állítás, hogy „sok az e”); [...]

A cikk folytatódik...

18. Bárczi Füzet. A zárt ë egyetlen A/4-es oldalon – Félreérthető szóalakok ëe-vel

A zárt ë szóanyaga és pontos, könnyen elsajátítható szabályrendszere ráfér egyetlen A/4-es oldalra. Továbbá az újabb Bárczi Füzet második részében a félreérthető szóalakok eddigi legteljesebb gyűjteményét adtuk közre. . A zárt ë egyetlen A/4-es oldalon Szavak, tövek toldalékok összesítve, szabályokkal. A Magyar Nyelv Napjára, a Bárczi Géza Emlékévben, 2015-ben . Félreérthető szóalakok ëe-vel  Beszélgetések (I-XXIV.)….6 Nyelvtani [...]

A cikk folytatódik...

Magay Tamás: Idegen nevek kiejtési szótára

Használjuk a szakszerű, hibátlan szótárat – 40 000 szóval! Jelzés a rádió, tévé munkatársainak, műsorvezetőknek és közszereplőknek, tanároknak és tanulóknak, egyetemi hallgatóknak, valamint minden nyilvános helyen megszólalónak Magay Tamás: Idegen nevek kiejtési szótára. Akadémiai Kiadó, 1974. Második kiadás: 1978; harmadik kiadás: 1986 Az általam melegen ajánlott szótár egyáltalán nem mostanában jelent meg. Mégis érdemes beszereznünk, [...]

A cikk folytatódik...

A magyar nyelvművelés éve, 2015

A MAGYAR NYELV ÉPSÉGÉÉRT – A NYELVMŰVELÉS ÉVE, 2015 — BÁRCZI GÉZA ÜNNEPI ESZTENDŐ 40. éve, 1975. novembër 7-én hunyt el a XX. század ëgyik legkiemelkëdőbb magyar nyelvtudósa. A fiatalok csak kevéssé ismerik életművét, pedig szinte a magyarnyelv-tudomány mindën ágában jelëntőset alkotott: nyelvtörténet, hangjeltan (fonëtika), szóalaktan, szófejtés-szóeredëztetés, szóértelmezés, nyelvjáráskutatás, mai magyar nyelv, rétegnyelvek, nyelvművelés. Népszërűsítő [...]

A cikk folytatódik...

Dr. Fekete László Bárczi-harang-díjas — szívből örvendünk!

A Magyar Nyelv Napja a Petőfi Irodalmi Múzëumban, 2014. novembër 13., 15.00 __________________________________________________ Bárczi-harang-díjkiosztó az ünnepség keretében  – Dr. Fekete László nyelvész, szótáríró, főiskolai tanár méltatása: Fekete László 1980-ban doktorált Benkő Loránd akadémikus, valamint Szatmári István és Zsilka János tanszékvezető ëgyetëmi tanárok irányításával. 1982-ben mëgkezdëtt kutatómunkája során köznyelvi kiejtésünk ëgyik legkiválóbb szakértőjévé vált. Külön ki [...]

A cikk folytatódik...

Szente Imre: MENTSÜK MËG AZ Á-T!

[Az írásban ee-vel jelöltetik a hosszú nyílt e, amelyet a magyar nyelvészeti irodalom ē-vel jelöl.] Ha van még valami, ami a jelënlegi mëgosztottságban és idëntitásválságban is összetarthatja a magyarokat, lakjanak bár a trianoni határok közt, az elcsatolt területëkën vagy másutt a nagyvilágban, akkor az a magyar nyelv, ëgyetlen közösnek vallott kincsünk, közös szeretetünk tárgya, akár [...]

A cikk folytatódik...

Várjuk magyartanárok, iskolák jelentkezését a magyar nyelvterületről!

  Szépkiejtési bemutató – játékos és komoly feladatokkal Hej, regö rejtëm!  Nyelvünk rejtëtt kincsei: mondjuk szëbben! 8–18 év közötti tanulóknak 2014-2015-ös tanév 1. A tanulók tanári segítséggel előre felkészülhetnek. A Bárczi Alapítvány anyagaiból választhatnak szép verseket, rövid szövegeket, példamondatokat (nyomtatottakat vagy a honlapról másolva). A műveket, részleteket fölolvassák (meg is tanulhatják könyv nélkül őket). A [...]

A cikk folytatódik...

Négy segédbetű kiejtésünk pontosításához: ë, ē, ā, ȧ

Érdekes finomságok beszédünkben Tökéletes-e a magyar helyesírás? Egyetlen helyesírás sem lehet tökéletes. Örülhetünk, hogy a magyar elsősorban a kiejtés elvén alapul – a szóelemzés elvének alkalmazása pedig pontosabbá teszi helyesírásunkat: ad – adja [aggya], egész – egészséges [egésségës vagy egésséges], színpad [körülbelül szímpad] stb. Bizony, a szép kiejtésért is meg kell dolgoznunk! Közvélekedés szerint szép [...]

A cikk folytatódik...
3. oldal. Összesen 6 oldal van. Lapozzon a többi cikkért!
12345...Utolsó »