Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

Szépkiejtési gyakorlatok, adattárak, nyílt e és zárt ë

Mészáros András: A ZÁRT Ë RENDSZERE, SZABÁLYAI ÉS MÉRCÉJE A MAGYAR KÖZNYELVBEN

Hozzászólás

. BÁRCZI GÉZA KIEJTÉSI ALAPÍTVÁNY · Békés · Tarhos · Bicske · Budapest · 2017

A cikk folytatódik...

9. Bárczi Füzet. Buvári Márta: Példa-mutató. Részlet, első fejezet

Hozzászólás

Nyelvhelyességi gyakorlatok újságíróknak, jogászoknak, közszereplőknek és más nagy hatású nyelvhasználóknak A cím egyfelől az életből vett példák nagy számára utal, másfelől arra, hogy olyanoknak készült ez a füzet, akiknek illik jó példát mutatniuk nyelvhasználatukkal. A manapság leggyakoribb nyelvi rendellenességeket tárgyaljuk, teljesség igénye nélkül. A leckéket rövid magyarázat vezeti be, ezután következnek a gyakorlatok. A fejezetek [...]

A cikk folytatódik...

17. Bárczi Füzet. Szente Imre: „…mëgijed a macska tőle: ej, be furcsa nyeevogees!”

Hozzászólás

Szép hangzásra nevelő tanversëk Mészáros Villő rajzaival 91. születésnapja alkalmából szeretettel köszöntjük a Szërzőt: az irodalomtörténészt és költőt, a Kalëvala fordítóját; tisztëletbeli elnökünket és hathatós támogatónkat; a melegszívű, igaz magyart. Az Alapítvány munkatársai . BÁRCZI GÉZA KIEJTÉSI ALAPÍTVÁNY, Budapest, 2014 SZENTE IMRE SZËRZËTTE RIGMUSOK MÉSZÁROS VILLŐ RAJZAIVAL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bárczi Füzetëk XVII. A Bárczi Füzetëk sorozatában [...]

A cikk folytatódik...

15. Bárczi Füzet. Szente Imre: Itt ëgy hangzót mentëk!

Hozzászólás

  Szép hangzásra nevelő tanversëk Mészáros Villő rajzaival 85. születésnapja alkalmából szeretettel köszöntjük a Szërzőt: az irodalomtörténészt és Kalëvala-fordítót; tisztëletbeli elnökünket és hathatós támogatónkat; a melegszívű, igaz magyart. Az Alapítvány munkatársai – . BÁRCZI GÉZA KIEJTÉSI ALAPÍTVÁNY, Budapest, 2008 . SZENTE IMRE SZËRZËTTE RIGMUSOK MÉSZÁROS VILLŐ RAJZAIVAL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bárczi Füzetëk XV. A Bárczi Füzetëk sorozatában [...]

A cikk folytatódik...

11. Bárczi Füzet. Láng Tamás: Dr. Lëncs László eë-ző alapszókincse. Szójegyzék nyelvtani kiegészítésëkkel – három lemezzel

Hozzászólás

Láng Tamás rëndkívül fontos írott és hangzó anyagot gyűjött apósától: ëgyetlen szëmély ë-ző kiejtését. A teljes nyelvtani hátteret nëm adja mëg, de nëm is volt célja. Viszont maga a szókészlet teljessége értékës részbizonyítéka a zárt eë-zés általános jellegének, közel ëgységësségének (Dunántúl, Délvidék, Tiszántúl egy része, Fëlföld nagy része, a székelység – eltérésëkkel). Balogh Lajos nagy nyelvjáráskutatónk [...]

A cikk folytatódik...

14. Bárczi Füzet. Thoroczkay Miklósné nagyszërű 12 beszédgyakorló fëladatlapja – a 131-ből

Hozzászólás

 THOROCZKAY MIKLÓSNÉ A BESZÉD ÉPÍTŐELEMEI. RÉSZLETËK. 12 FËLADATLAP . SZÁZHARMINCËGY FËLADATLAP Beszédtëchnika tankönyv . HANGFËLVÉTEL ADORJÁNI BÁLINT, FÖLDI ÁDÁM, GËRA MARINA . Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Budapest, 2007 XIV. Bárczi Füzet. A Bárczi Füzetëk sorozatában köznyelvi kiejtésünkhöz és nyelvi műveltségünkhöz kapcsolódó alkotásokat közlünk időről időre. Tervezëtt kiadványaink: forrásművek, elméleti tanulmányok, gyakorlati és oktatási anyagok. Köszönetët [...]

A cikk folytatódik...

Gyönyörű Balassi-versëk Bálint-napra, fëbruár 14-ére

Hozzászólás

. Három Bálintot is szentként tisztelünk. Tërni Szent Bálint a hagyomány szërint titokban mëgeskette a szerelmespárokat, ő lëtt a szerelmesëk védőszentje. Passaui Szent Bálint mëg a lelkibetegëk és a nyavalyatörősök (ëpilëpsziás betegëk) védőszentje. Római Szent Bálint börtönparancsnokának a vak lëányát gyógyította mëg. . . . . . . . . Báró gyarmati és kékkői BALASSI [...]

A cikk folytatódik...

Arany János: Toldi (1846)

Hozzászólás

. 2017. március 2-án fogjuk ünnepëlni Arany János születésének 200. évfordulóját. Tisztëlgünk Nagyszalonta szülötte, a csupaszív és igën gazdag szókincsű költőnk előtt – aki ëgyébként nyelvünk búvára, művelője s a zárt ë hang használatának lelkes támogatója is. Mëgemlékëzünk ëgyúttal az idei Magyar Kultúra Napjáról, január 22-éről is. Barabás Miklós kőnyomata 1848-ból . ARANY JÁNOS TOLDI  (1846) [...]

A cikk folytatódik...

13. Bárczi Füzet. Érted tëttem! Értëd? Ëgybeeső szavak, félreérthető kifejezésëk és mondatok

Hozzászólás

A Bárczi Alapítvány 2. pályázatának anyaga Szërzők: FÁBIÁN ÉVA, HORVÁTH JÓZSËFNÉ DR., KÁDÁR SÁRA HAJNALKA, KÖTCSEI GABRIËLLA, NAGY ISTVÁNNÉ, SZABÓ ANNA-MÁRIA, SZABÓ ËTËLKA, TRIPOLSZKI CSILLA, VADOS PIROSKA, VARSÁNYI HAJNALKA, VËRËSSNÉ DËMJÉN MÁRIA Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Budapest—Cserkeszőlő—Kunszentmárton, 2007 Dobszay Lászlónak, Ësztërgályos Jenőnek és Olsvai Imrének valamint kunszentmártoni és cserkeszőlői rokonainknak, barátainknak szeretettel és köszönettel ajánlom [...]

A cikk folytatódik...

Lőrincz József: Székelydálya tájnyelvének kincsei

Hozzászólás

,,…küldetésem van szavak ösvényén visszamenni, az örökséget őrizni, tovább adni, gyarapítani.” L. J. Magyar nyelvünk különleges értékei a nyelvjárások. Bár a Bárczi Alapítvány köznyelvünk és kiejtésünk védelmét és művelését vállalta elsősorban, e kiváló, alapos székely nyelvjárási munkával mégis kivételt teszünk. Lőrincz József ugyanis tudja, hogy a nyelvjárás a köznyelv ,,kincsestára”, valódi aranytartaléka. A székelységtől már [...]

A cikk folytatódik...
1. oldal. Összesen 2 oldal van. Lapozzon a többi cikkért!
12