Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

A zárt ë 12 szabálya

 .

1. Szóvégen 6 kivétellel nincsen zárt ë: (simuló kérdő-szócska), lë, në (hogynë), së (sosë), të, ugyë.

.

2. Szó elején szintén csak 6 szóban (és származékaikban) található zárt ë: ëb (ëbihal), ëgy-et (sok származék, pl: ëgyen-, ëgyén, ëgyéb-ëgyebet, ëgyetëm, ëgyütt), ëgyház, ëlég-ëlëget (hsz), ën- és ënnën- (ön- és önnön-), ëszik.

.

3. A vegyes hangrendűeke-féle hangja ë. 15 kivétel: ajnye, ehol, ekkor, ekkora, elemózsia, hegemónia, korhely, mekkora, okvetlen, pejkó, pereputty, szevasz (szëvasz), teketória, templom, tesó. (A valamely összetétel és ingadozó, a mentsvár összetétel.)

.

4. A 35 hangugrató két csoportra oszlik. Ë → Ë: berëk-berkët és Ë → E: ezër-ezret.

.

5. Az idegen szavak általában zárt ë-vel érkeznek nyelvünkbe.

.

6. Majdnem mindig zárt ë-s a főnév teljes töve: ëbË-k. 38 kivétel: KIVÉTELEK (38):éjE-k, él (fn), enyh, év, fej, férj, frigy, genny, gép, heg, hely, hetven (szn), ív, íz (végtagrész), jegy, jel, kép, kilenc (szn), lép (fn), méh, mell, méz, négy (szn), negyven (szn), nép, ötven, rész, rét, rév, szél (oldal), szenny, szív, tej, térd, tíz (szn), vég, vemh, víz + 13 *v végű: elvE-k stb. + 25 ö-ü: földE-k, fülE-k stb. + 31 időtartam-váltakoztató: bél-belE-k stb. +11 hangszínváltó: erdő-erdeje stb. +8 v-s változatú: cső-csövek stb.

.

7. Majdnem mindig nyílt e-s a melléknév teljes töve: szépE-k. Kivétel: betegË-k, cefet, délcëg, édësded, eleven, gyermeteg, heveny, hideg, ilyen, kicsiny, kisded, meleg, öreg, pej, piciny, rëngeteg, részëg, rideg, süket, szëmtelen, szent, vén, vitéz stb.

.

8. bb melléknevet főnévként is használunk, két alakjuk van: Milyenek? / Kik-mik? Csövesek-csövesëk, deres, fehérek-Fehérëk, fejes, fészkes, gesztënyés, kedves, kettes, kezesek-kezesëk, kilencvenes, krémës, negyedikës, sötét, szerelmes, tízes, tőkés stb. [Mély hangrend: okosAk-okosOk!]

 .

9. FŐSZABÁLY. A toldalékok szabályosságát a következő magánhangzó-megfelelések fejezik ki: O–Ë–Ö (pl.: -HOZ/HËZ/HÖZ; -ON/ËN/ÖN; -TOK/TËK/TÖK) és A–E (pl.: -BAN/BEN; -TAK/TEK). További, toldalékokban szabályosan megjelenő mássalhangzó-kettősök az Á–É, Ó–Ő, U–Ü, Ú–Ű.

Segítő varázskifejezések:

ÚJ- UL-Ó SZAB-ÁLY|O-K és

SZŰK-ÜL-Ő SZEG-ÉLY|Ë-K/Ö-K

A szögedi Ö is segít!

.

10. 4 igei toldalék a teljes tőhöz járul: -L, -LL, -NG, -Z bérË-L stb.

13 névszói toldalék a teljes tőhöz járul: -K, -T, -CSKE, -NKÉNT, -S -STÜL; -NC; -NTE; -D; M, -D, -TËK (birtokos személyrag).

.

11. 16-féle valódi (igazi, független) toldalék-kötőhang nyílt E: dül-E-DËZIK, növ-E-KËDIK, ért-E-NI, jöv-E-VÉNY, köt-E-TLEN, gyűjt-E-MÉNY, nyer-E-SÉG, mën-E-TEL; fejeK-E-T, Fehér-ÉK-E-T, öreg-E-BB-E-T; könyveM-E-T, könyveD-E-T, könyvÜNK-E-T, könyveTËK-E-T [ing-A-dozik, hoz-A-kodik, árt-A-ni, –, szok-A-tlan, –, –, hoz-A-tal; halak-A-t, Nagyék-A-t, rossz-A-bb-A-t; házam-A-t, házad-A-t, házunk-A-t, házatok-A-t stb.]

.

12. Általában az -ËG igeképző, az -EG főnévképző.

.

.

Forrás:

Mészáros András: A zárt ë rendszere, szabályai és mércéje a magyar köznyelvben. Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Békés · Tarhos · Bicske · Budapest, 2017

Hozzászólás ehhez a cikkhez: A zárt ë 12 szabálya

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)