Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

13. Bárczi Füzet. Érted tëttem! Értëd? Ëgybeeső szavak, félreérthető kifejezésëk és mondatok

A Bárczi Alapítvány 2. pályázatának anyaga

Szërzők: FÁBIÁN ÉVA, HORVÁTH JÓZSËFNÉ DR., KÁDÁR SÁRA HAJNALKA, KÖTCSEI GABRIËLLA, NAGY ISTVÁNNÉ, SZABÓ ANNA-MÁRIA, SZABÓ ËTËLKA, TRIPOLSZKI CSILLA, VADOS PIROSKA, VARSÁNYI HAJNALKA, VËRËSSNÉ DËMJÉN MÁRIA

Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Budapest—Cserkeszőlő—Kunszentmárton, 2007

Dobszay Lászlónak, Ësztërgályos Jenőnek és Olsvai Imrének valamint kunszentmártoni és cserkeszőlői rokonainknak, barátainknak szeretettel és köszönettel ajánlom ezt a kis gyűjteményt.  A szërkesztő

A nagy magyar zeneszërző, népnevelő, nyelvvédő, tudós, a helyës nemzeti érzület ébresztője s ápolója, Kodály Zoltán 125 éve születëtt és 40 éve hunyt el.

XIII. Bárczi Füzet A Bárczi Füzetëk sorozatában köznyelvi kiejtésünkhöz és nyelvi  műveltségünkhöz kapcsolódó alkotásokat közlünk időről időre. Tervezëtt kiadványaink: forrásművek, elméleti tanulmányok, gyakorlati és oktatási anyagok.

Köszönetët mondunk mindënkinek, aki alapítványunkat bármilyen módon segítëtte és segíti: a kezelő testület korábbi és jelënlegi tagjainak; a szellemi és anyagi támogatóknak!

Külön köszönjük mindën kis-magyarországi, Kárpát-medëncei és külhoni nyelvész, tanár és diák barátunknak, hogy pályázatukkal, szakmai munkájukkal segítëtték, segítik igényës kiejtésünk ügyét! A Bárczi Alapítvány kezelő testülete

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FÜGGELÉK: A Helyësen. Ë-jelölő eszköz ellenőrzésekor a követkëző fontosabb alap- és toldalékos szavak (ëgybeeső szóalakok) fordultak elő.

Szërkesztëtte: Mészáros András    Az alapítvány jelképe Nagy Éva Ilona munkája.    © A szërzők, 2007    © Bárczi Alapítvány, 2007    Felelős kiadó: Buvári Márta   ISSN 1785-9476   ISBN 978-963-87361-4-7

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

Fábián Éva (Szombathely)

.

Vëgyës alakok

Tizënhét példa

A diákok kedvenc osztályzata a jelës.    Az alma jeles ovis ma nem ëtte mëg a sóskát.

Citromból facsart levet szeretnék tënni a tëámba.    Meleg van a terëmben: a tanuló lëvet ëgy ruhadarabot.

A szerelëm a költészet örök témája.    Már hetek óta szërëlëm ezt a biciklit.

Mit vësztëk ebben az új üzletközpontban?    Nem játszom tovább, mindig vesztëk.

Értëm a fëladat lényegét.    Értem nem sokat tëttél.

Szép környezetben szeretné eltölteni szabadságát? Velëm a Kőszëgi-hëgységben eszményi úti cél.    Velem gyere Velëmbe!

Most már ëlég! Në játsszatok tovább a gyufával!    Hiszën így mindën elég.

Már órák óta ezt a száraz kiflit ëszëd.    Az eszëd nagyon jól vág!

A legyek nyáron sok bosszúságot okoznak.    Tűzoltó lëgyek vagy katona?”

Sok gyerëk egész nap a képernyőre mered.    Át merëd ugrani ezt a szakadékot?

Szeretném, ha tágasabb lakásban élhetnék: nagyobb lënne a terem.    Mi terëm kora ősszel?    Az ötödikësëknek kicsi lësz ez a terëm.

A përëm már évek óta zajlik.    A perem valamely tárgy visszahajtott vagy kiugró széle.

Tavaly nyáron eltévedt a sivatagban a tevéd.    Miért tëvéd ezt velem?

Mikor mëntëk nyaralni?    És a rokonaitok hová mëntek augusztusban?    A számítógépën éppen mentëk ëgy rövid írást.

Mindën fëladatot elvégzëtt az alkalmazott.    Minden (mindnyájan) eljöttünk hozzád.

Nëm ez a nemez az enyém!

Jól nevelëd a gyermëkëdet!    Në veled utazzon a nagyi!

Magyarázzuk mëg a különbségët!

në vessük ki! nevessük ki!

fél elem félelëm

nem esëk lë vele nemësëk levele

.

Illeszd a mondatba a mëgfelelő szëmélyës névmást!

Négyszër ugyanaz — mégis mást jelënt!

Miért ijesztgettëk, hogy sokat vesztëk?  (ti, én)

Miért ijesztgettek, hogy sokat vësztëk?  (ők, ti)

Miért ijesztgettëk, hogy sokat vësztëk?  (ti, ti)

Miért ijesztgettek, hogy sokat vesztëk?  (ők, én)

[Bodolay Géza Felvetettem, de elég-e ez? című tanulmánya alapján]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

Horváth Józsëfné dr. (Győr)

.

Tizënhét példa

Fëlëtte: Fëlëtte a csillagos ég. A galamb fëlëtte a magot.

Fejek: A fejek hiányoztak a fényképről. Rëggelënként tejet fejëk.

Fëlvetette: Fëlvëtette fiával a kabátot. Az értekëzletën fëlvetëtte a kérdést.

Hëgyes: A tőr, a cëruza is hëgyës. A Bakony hëgyes táj.

Helyes: Kati helyës kislány. Az ülőhelyes belépőjegy drágább.

Legyek: Hétre lëgyek nálad? A legyek miatt nem tudott elaludni.

Lëttek: A koromtól feketék lëttek. A vendégeink lëttëk, nem svédëk.

Mëgveszëk: Mëgvëszëk három kiflit. Mëgveszëk ëgy szép ruháért.

Mëgveszëm: Mëgvëszëm a tejet. Mëgveszëm a zenéért.

Nëmësek: A nëmësëk a múltban kiváltságos szëmélyëk voltak. A segítőkészség, a barátság szép embëri tulajdonságok; nëmësek.

Szeg: Szőnyegët, zsebkendőt szeg. Ez a szëg kicsi.

Szemét: Lëhunyta szëmét. Lassan mindënt elborított a szemét.

Szerelëm: A szerelëm szép emberi érzés. Délután szërëlëm az autómat.

Terem: Az életterem nagyon kicsi. A tornaterëm világos. A jó földben mindën jobban terëm.

Az -en és az -ën határozórag: Hogyan? – Hol, min?

kéken – kékën, helyësen – helyësën, nëmësen – nëmësën

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

Kádár Sára Hajnalka (Sepsiszentgyörgy)

– Kerestek az üzletben? (Kerestek helyëtt kerestëk!)  – Nëm tudok róla.

– De mégis mëgéri?  – Miről beszélsz?

– Az üzleti bevételről.

.

– Úgy hallottam, betegeskedtek. (Betegëskëdtëk helyëtt betegëskëdtek!)  – Mi ugyan nëm!

– Nëm ti, hanëm az öregeitëk.

.

– Hallom, építkeztek. (Építkëztek helyëtt építkëztëk!)  – Gabiékra gondolsz?

– Nëm, rátok.

.

– Gyümölcsöt szedtek a kosárba? (Szëdtek helyëtt szëdtëk!)  – Honnan tudnám én azt?

Mert a ti udvarotokon van kosár.

,

– Énekeltek az ünnepélyën? (Énekëltëk helyëtt énekëltek!)

–Észnél vagy? Botfülű az egész család.

.

Reggeliztek? (Rëggeliztëk helyëtt rëggeliztek!)  – Már ëttünk, nëm látod?

Nëm ti, hanëm a vendégëk.

.

– Férjhëzadandó a lányod, Kati.

– Ráér még, nëhogy úgy járjon, mint én. Féltem a csalódástól. (Féltem helyëtt féltëm!)

.

– Jól éltek? (Éltëk helyëtt éltek!)  – Mi bizony nehezen.

Nëm ti, Miciék.

.

– Könnyű nap (volt) [a] ma[i]. Csak reggeliztek, ebédeltek, üldögéltek, majd leheveredtek.  – Hogy mondhatsz ilyet, hisz egész nap gürcölünk?!

– Nëm is nektëk volt jó, hanëm a vendégeitëknek.

.

– Üzentek valamit? (Üzentek helyëtt üzentëk!)  – Kik?

– Hát ti a rokonoknak!

.

– Kolozsváron fényképeztek? (Fényképeztëk helyëtt fényképeztek!)  – Nëm is jártunk ott soha.

Nëm ti, hanëm a lányodék.

.

Kértek még valamit? (Kértëk helyëtt kértek.)  – Mit?

– Ezt kérdëzëm én is a szomszédodról.

.

– Úgy hallottam, jegyeztek. (Jegyëztëk helyëtt jegyëztek.)  – Még kicsi a lányunk.

Nem is őt, a szarvasmarhákat a Tóték.

.

Kedveltek minket? (Kedveltëk helyëtt kedveltek.)  – Mi?

– Nem, a közönség/a nézők.

.

– Jól vagytok, kicsim? Nem mondhatnám.  – Talán éheztek a táborban?  (Éhëztëk helyëtt éhëztek.)

– Mi nem, de a fiúk igën.

.

– Képzeld, Peti és Sanyi összeverekëdtek a suliban! (Feleltëk helyëtt feleltek.)  – Feleltek ezért?

– Persze, majdnem mindenki ëlégtelent kapott töriből.

.

– Kirándulni mentek a hëgyekbe? (Mëntek helyëtt mëntëk.)

– Nincs nekünk arra pénzünk!

.

– Felkeltek kora rëggel? (Fëlkeltek helyëtt fëlkeltëk.)

– Mi nem, hisz későn feküdtünk lë.

.

– Hű, de melegëk voltak a napokban!  – Bizony, izzadt is mindënki.

– Szenvedtek a hőségtől, igaz? (Szenvedtëk helyëtt szenvedtek.)

Dehogy, a hëgyekben üdültünk.

.

– Jé, de gyorsan növekedtek! (Növekëdtek helyëtt növekëdtëk.)  – Mik?

– Hát ti.

– Reszkettek a félelëmtől? (Rëszkettëk helyëtt rëszkettek.)  – Miért?

– Gazsiék, a lopásért.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

Kötcsei Gabriëlla (Komárom)

Ötvenhárom példa

Idéztek a versből?

Ingërëltek minket.

Igényëltek hitelt?

Mëgigéztek.

Igyekëztek jól dolgozni.

Mitől ijedtek mëg?

Mindënt mëgjegyëztek?

Feleltek végre?

Már mëgint félrebeszéltek.

Fát fűrészëltek.

Mit gyëngélltek?

Cëruzát hëgyëztek?

Sokat hülyéskëdtek!

Mit kerestek?

Mitől betegëdtek mëg?

Állandóan csevëgtek!

Égtek a vágytól?

Az órán élcëltek?

Elismertek végre?

Mindënt elkentek?

Érveltek ellene vagy mellette?

Érëztek fájdalmat?

Miért szenvedtek?

Szerepët cseréltek?

Mindënt ellenëztek?

Mit kedveltek?

Tesiórán fejeltek?

Mit néztek?

Nem emlékëztek?

Vígan énekëltek.

Nem féltek?

Kit nem ismertek?

Viccëltek?

Nyakon csíptek!

Beléptek a szobába.

Mit kértek?

Cseréltek?

Lënyeltek mindënt?

Mit cipeltek?

Milyen kocsit vezettek?

Bëtlehemëztek?

Éjfélkor elcsëndesëdtek?

Miért sértëgettek?

Miért rëszkettek?

Akkor miért përëltek?

Nehezelltek valamit?

Mit kevergettek?

Igyekëztek szépen írni?

Kimentek a vízből.

Bántja a szemét?

Vigyázz, elég!

Elmentem onnan.

Vesztek a vásáron?

Mëgveszëk a hidegtől, mëgvëszëk bármit.

Szereti a menyét?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

Nagy Istvánné (Veszprém)

.

Szótári azonos alakúság

Hét példa

Az idén még most novembërben is ragyogva betűz az ablakon a nap. A kis elsős nehezen olvas, a hosszabb szavaknál mëgakad, bëtűz.

Ha ëlég nagy a tűz, elég a vastagabb fa is a kályhában.

Hosszú volt a szoknyám, a varrónő fëlszeg belőle ëgy darabot. Arra fölfelé a faluban, a fëlszëg végén lakik a falu mesemondója, János bácsi.

Szívesen lakom hëgyes vidékën. Hëgyës tűvel könnyen átbököd a papírt.

Az erdész fákat jelez: fehér fëstékkel kërësztëket mázol a törzsükre. Az óra jelëz: indulni këll!

A tegez az indián öltözékéhëz tartozott: a nyilait tartotta benne. Némely embër rövid ismeretség után is szívesen tëgëz számára mëgnyerő embërëket.

Annyira éhës, majd éhën vesz! Néha fëlëslegës dolgokat is vësz az embër.

.

Nyelvtani azonos alakúság

.

A) Azonos szótő – azonos alakú toldalékkal

Tizënkilenc példa

A gyerëkëk beszéltek már az osztályfőnökkel, ti mikor beszéltëk vele?

Nehéz hátizsákot cipeltek a kirándulók. Gyerëkëk, miért cipeltëk ennyi fëlëslegës holmit magatokkal?

A sátorban egész éjjel csíptek a szúnyogok. Csíptëk ti is ëgyet a szőlőből?

Napokig égtek az erdők. Nem gondoltátok mëg, mit tësztëk, most aztán égtëk!

A halászok fëlfelé eveztek a folyón. Nagyon elfáradhattok, ha sokáig eveztëk.

Az asszonyok kecskéket fejtek. Ti teheneket fejtëk? (Másik szótő: Babot fejtëk.)

A munkanélküliek munkát kerestek. Keveset kerestëk, ha csak ennyit dolgoztok.

Hazáig kergettek a kutyák. Hiába kergettëk, nem fogtok mëg!

A segédmunkások habarcsot kevertek. Figyeljetëk oda, ha rántást kevertëk, mert könnyen odakap.

A kertészëk szép palántákat neveltek. Ti is neveltëk baromfit?

A gyerëkëk nagyot néztek, hogy még fagyit is kaptak. Hiába néztëk, nektëk akkor sëm jár belőle.

A vizsgázók nem is reméltek ilyen jó eredményt. Mit reméltëk az új munkahelyetëktől?

Többen a bajbajutott segítségére siettek. Ha siettëk, nézzetëk a lábatok alá.

Az elítéltek börtönben töltik büntetésüket. Lëhet, hogy ezért a tëttëmért ti is elítéltëk.

Ezëk az adatok már ismertek. Ti is ismertëk hasonló esetët?

A süteményëk közül a kevertek is finomak. Lëkvárt kevertëk vagy inkább söpörtök?

Az emeletről léptëk hallatszottak. Nagyot léptek előre a tananyagban a tanulók. (Ti miért léptëk olyan nagyot?)

A borok közül a kimértek általában olcsóbbak, mint a palackozottak. Az embërëk gyakran már mëgszokásból is kimértek. Ti is kimértëk pár litër bort?

A mëgbeszéltek szërint jártak el. Sok időtökbe telik, míg mindënt mëgbeszéltëk.

.

B) Azonos alakú alapszó – azonos toldalékkal

Öt példa

Elveszëk ebben a hatalmas tömegben. Elvëszëk még ëgy süteményt.

Ha így folytatod, a végén mindënkivel összeveszël. Mindën fëlëslegës kacatot összevëszël.

Még a végén elveszünk ebben a nagy ködben. Elvëszünk pár könyvet az asztalról.

Ha összevesztëk, majd kibékültök. Vësztëk magatokra valami ruhát? (Más szótő: Ha kártyázom, sokat vesztëk.)

Télën előfordul, hogy a rókák mëgvesznek. A vásárlók mindën árut mëgvësznek.

A környezetszennyezés miatt az állatok közül többen kivesznek. Az olvasók sok könyvet kivësznek a könyvtárból.

.

C) Azonos alakú alapszó – azonos alakú toldalékkal

Öt példa

De nehéz fejed van! Rëggel is të fejëd a tehenet? (fejek – fejëk, fejem – fejëm, fejünk – fejünk)

A kasokban a lépek már teljesen mëgteltek, lëhet pörgetni és lépesmézet ënni. Alig lépëk párat, már ott is vagyok.

Ezëk a nyelek már mind a kapákba valók. Ha fáj a torkom nehezen nyelëk.

Mëgérkëzëtt a tél, hideg szelek járnak. Szelëk még kënyeret, hátha kevés lësz.

Ezëk a szëgek mëgfelelő nagyságúak. Még két ujjnyit szegëk a szoknya alján, így már ëlég lësz a hossza.

.

 D) Nem azonos alakú alapszó – azonos alakú toldalékkal

Tizënnégy példa

Hogy në lëgyek idegës, tűnjenek el ezëk a legyek!

Néha előfordul, hogy ha teleëszëm magamat, böffentëk. Az erdőszélën mëglapulva még azt is hallottuk, hogyan böffentek az őzek.

Nem örülök neki, de mëgértëm, hogy most nem tudsz tovább maradni. Jó egészségben mëgértem a hatvanadik évet.

Remélëm, mëgértëd, hogy most nem tudok veled mënni. Látod, ezt a napot is mëgérted!

Értëm, amit mondasz, nem këll kiabálnod! Imádkozz értem is!

Naponta ëszëm gyümölcsöt. Mëgáll az eszëm. Eszëm ágában sincs!

Kihűl az étel, miért nem ëszëd? Az eszëd tokja!

Gyakran ëszünk édësségët. Jól vág az eszünk!

Esténként rejtvényt fejtëk, közben zenét hallgatok. Ma az asszonyok kecskéket fejtek.

Addig vigasztalom, míg újra reményt keltëk benne. A kirándulók korán keltek. Ti mikor keltëk?

Azt kérték tőlem, lëgyek pontos. Szinte ellepték a legyek a szemetet.

Nagyanyó fëlmënt a padlásra. Az iskolaorvos néhány tanulót mindën évben fëlment testnevelésből.

A kirándulók fëlmëntek a kilátóba. Ti is fëlmëntëk utánuk? Ma pár gyerëkët fëlmentëk a délutáni foglalkozásról.

Apa kimënt a konyhába. A vízimentő mindën évben kiment néhány felelőtlen fürdőzőt.

A barátnőm mënt el helyëttem a mëgbeszélésre. Aki vért ad, életët ment.

Jót tëttek vele, hogy itthon hagyták. Szavak helyëtt beszéljenek a tëttëk!

Ezt tëtted velem! Elismerésre méltó ez a tëttëd.  (Az a tëtte, hogy mëgtëtte, helyës volt.)

Majd én rëndët terëmtëk köztetëk. Gyönyörű almák terëmtek az új fákon.  (Ha nem terëmtëk jó gyümölcsöket, ki lësztëk vágva!)

Balti és finnugor népcsoportokból alakultak ki lëttëk. Nagyszërű küzdelëm után vízilabdázóink olimpiai bajnokok lëttek.

A nyári estëk a leghangulatosabbak. Nagyot estek, mert nem néztek a lábuk elé.  (Vigyázzatok, mert nagyot estëk!)

.

3. Vëgyës típusú azonos alakúság

Nyolc példa

lëtt (nép) – (készen) lëtt

Ékës virágszálként állt előttünk a díszës ruhába öltöztetëtt gyöngyös pártás mënyasszony. Ez a kapa ékes, nemrég ékelte mëg apám.

Nagy élmény mindën tavasszal látni, hogy éled téli nyugalmából a természet. Kíváncsi vagyok, hogyan élëd világodat ott a messzi távolban!

Nagyapa mindig kieszel valami tréfás játékot. Ha így folytatod, kiëszël a vagyonomból.

Nagyanya még ëgy fej káposztát lëszel a salátához. Ott lëszël të is a mëgbeszélt időben?

Néha csak ül és maga elé mered. Mëg merëd ezt tënni? Pohárral merëd vagy vödörrel?

Rëndët këll tënni, mert lassan elönti a házat a szemét. Mëg këllëtt műteni a szëmét, hályog nőtt rajta.

Ez a körtefa már az idén terëm. A krétával körülrajzolt terület az én terem, oda más nem léphet a játék során! (A terëm teljesen üres.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

Szabó Anna-Mária (Nagyvárad)

Vëgyës alakok

Nyolc példa

Ezëk is tëttek? (Csináltak?)        Ezëk is tëttëk? (Cselekëdetëk?)

Néha mëgvesz. (Mëgvadul.)        Néha mëgvësz. (Mëgvásárol.)

Mikor fejtek? (Ők az istállóban?)        Mikor fejtëk? (Ti fogtok az istállóban?)        Mikor fejtëk? (Én rejtvényt?)

Piri felez. (Kettéoszt valamit.)        Piri fëlez. (Lëszëdi a tejfëlt vagy valaminek a színe-javát.)

Ez is, az is elvësz. (Belőle, úgyhogy elfogy.)        Ez is, az is elvesz. (Elvesztődik, eltűnik.)

Most már szerelëm. (Szeretet, rajongás…)    Most már szërëlëm. (Szétszëdëm, összeállítom, javítom.)

Ismétëlten merëd. (Mëgint merészëlëd, van bátorságod.)        Ismétëlten merëd. (A vizet a pincéből.)        Ismételten mered. (Mëgdermedve néz.)

Engëm kerestek? (Ők, az imént?)        Engëm kerestëk? (Ti, éppen most?)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

Szabó Ëtëlka (Kovászna)

.

Ők – ti

Hetven példa

Mindënkit bëcsmérëltek.

Jól beebédëltek.

A szövegbe idézetëket is beékeltek.

Mindën szövegët beemléztek.

Ugyë beengedtek?

Beeveztek a folyó közepébe.

Befértek a résën.

Befizettek a kirándulásra.

Mindëntől beijedtek.

Állandóan békétlenkëdtek!

Belebetegëdtek a történtekbe.

Belefértek a keretbe.

Mindëntől berezeltek.

Mit beszéltek?

Mivel büszkélkëdtek?

Miért csüggedtek el?

Folyton dicsekëdtek!

Mikor ebédëltek?

Kit dicsértek?

Erdélyben éltek?

Jaj, elestek!

Hova helyëztek el ennyi embert?

Mindënkit elkezeltek!

Hamarosan elszëgényëdtek.

Az írónak szobrot emeltek.

Rokonainkra emlékëztettek.

Miért engedetlenkëdtek?

Állandóan enyelëgtek.

Mikor érëttségiztek?

Ügyesen érveltek mellette.

Mindig ëszëgettek valamit.

Mënzán étkëztek?

Miért féltek?

Mindën órán feleltek.

Fëlfigyeltek a jelënségre?

Hány gomolyát tekertek fël?

Fëlügyeltek a gyerëkëkre?

Nem fértek el?

Kovásznán filmëztek?

Ráérősen hëtyëgtek.

Folyton csak ígérgettek!

Figyelmesen jegyzetëltek?

Csak kényëskëdtek!

Nem kértek sëmmit?

Kihelyëztek falura?

Gyorsan kiléptek az ajtón.

Kineveztek igazgatónak?

Mindenkit kipëllëngérëztek!

Villamossal közlekëdtek?

Lëheverëdtek a zöld fűre.

Lëtérdepëltek az oltár elé.

Dél felé mëgéhëztek.

Mindëntől mëgijedtek!

Szívesen mentek.

Mit műveltek?

Mit nevettek?

Kit pénzëltek?

Folyton csak pityërëgtek.

Szőlőt présëltek?

Tormát reszeltek?

Hova siettek?

Mikor szüretëltek?

Mit termeltek?

Mit üzentek?

Mit végeztek?

Folyton versëngtek!

Kikkel versënyëztek?

Csúnyán viselkëdtek!

Ünnepnap mit viseltek?

Zörgettek az ajtón.

.

Én – të – ő – ti – ők

Öt példa

Hamar becsiccsentek.

Váratlanul belecsëppentek.

Élëd az életëd. Éled a természet.

Mit vettek?

Mit vetettek?

.

Ëgyéb

Négy példa

Elfogtak ëgy bégët, aki bánatában béget.

A beles beles az ablakon.

A kés élës. A ruha éles.

Mindig felesël a fëlnőttekkel. Gyakran fëlesël a járdán.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

Tripolszki Csilla (Zënta)

.

E magánhangzós igék

Öt példa

Meddig vertek még?

Mertek fürdeni a Tiszában?

Szamócát szëdtek az erdőben.

Mivel leptek mëg?

Mit vesztek? Mit vësztëk a boltban? Mit vesztëk én,

ha belevágok a fëladatba?

É magánhangzós igék

Hat példa

Kértek kënyeret?

Mennyit mértek a krumpliból?

Féltek a sötétben.

Nagyot léptek a lépcsőn fëlfelé.

Téptek ëgy darabot a kënyérből.

Mëgnéztek ëgy angol filmët.

É-e magánhangzós ige

Mit égettek az udvaron?

E-é-ë magánhangzós igék

Két példa

Paprikást ebédëltek.

Emlékëztek a leckére.

E-é magánhangzós igék

Két példa és még három ige

Mit reméltek még?

Beszéltek mindënről, csak arról nem, ami fontos.

(vetéltek, metéltek, meséltek)

E-e magánhangzós igék

Öt példa

Ëgy tehenet vezettek az úton.

Mennyi pénzt kerestek?

Finom krémët kevertek.

Nevettek azon is, amin nem illik.

Két házat is bemeszeltek.

Ë-e magánhangzós ige

Mëgëtettek sok finomsággal.

Ë-ë magánhangzós ige

Mindënkit lëtëgëztek.

É-ë-ë magánhangzós ige

Jutalmat érdëmëltek.

I-e magánhangzós igék

Három példa

Mitől ijedtek mëg?

Sokat fizettek a házbérért.

Siettek valahova?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

Vados Piroska (Árpás)

.

Az e és ë hang mëg nëm különböztetése félreértést okoz

.

Azonos alakúak

Hat példa

Ha csak ëgy szál gyërtya van az asztalon, az elég/ëlég.

Nëm bántja a szemét/szëmét?

Tëérted/Të értëd miért jött hozzánk az a fiú?

Értem./Értëm.

tëtted/tëttëd! Hát vállald érte a felelősséget.

Elárult már mindënt a tanár azzal kapcsolatban, hogy mit fogtok vizsgálni a biológiaórán?

Csak sejtet/sejtët.

 Drága a virág. Hogyan kerül a sok rózsa az asztalra? Talán të terëmtesz?

Terëmtek./Terëmtëk.

.

 Múlt idő vagy jelën idő?

Huszonkilenc példa

Lassan mëntek/mëntëk, nëm siettek/siettëk, óvakodva settenkëdtek/settenkëdtëk, így ügyesen helyëzkëdtek/helyëzkëdtëk a játéktérën.

Hiába rejtëgettek/rejtëgettëk lopott holmit, mindënkit lëlepleztek/lëlepleztëk.

Egész nap hevertek/hevertëk, talán gyëngélkëdtek/gyëngélkëdtëk, de lëhet, hogy csak mëgijedtek/mëgijedtëk a betegségtől.

Ugyë, mennyire szerettek/szerettëk, kényëztettek/kényëztettëk mindën kisgyerëkët! Hogy örvendëztek/örvendëztëk a születésüknek!

Ha jelëntkëztek/jelëntkëztëk a vetélkëdőre és igazságosan versënyëztek/versënyëztëk, vetélkëdtek/vetélkëdtëk, akkor nyertek/nyertëk.

Bátran jöhettek/jöhettëk-mëhettek/mëhettëk a nagyvárosban, nëm vesztek/vesztëk el, mert kérhettek/kérhettëk segítségët bárkitől.

Amikor még gyerëkëskëdtek/gyerëkëskëdtëk, sokat nevettek/nevettëk, lelkesëdtek/lelkesëdtëk mindënért, sënkire nëm irigykëdtek/irigykëdtëk.

De ha fëlcsëpërëdtek/fëlcsëpërëdtëk, mindënt elítéltek/elítéltëk, mindënt keveselltek/keveselltëk, sëmmit sëm szíveltek/szíveltëk, kedveltek/kedveltëk.

Miután érëttségiztek/érëttségiztëk, bankëttot rëndëztek/rëndëztëk, koszorút helyëztek/helyëztëk el az iskola névadójának szobránál.

Későn keltek/keltëk, egész délelőtt az iskola körül csellengtek/csellengtëk, csak beszélgettek/beszélgettëk (fëcsëgtek/fëcsëgtëk), zenéltek/zenéltëk, a szülők előtt pedig kertëltek/kertëltëk és remëgtek/remëgtëk, mindën bűnt másra kentek/kentëk.

Akkor érdëmëltek/érdëmëltëk magas fizetést, ha beszéltek/beszéltëk, leveleztek/leveleztëk, gépeltek/gépeltëk idegën nyelvekën, és helyësen ítéltek/ítéltëk vitás ügyekben.

Mit műveltek/műveltëk itt?

Amikor kisëpërtek/kisëpërtëk mindën termët, összeszëdtek/összeszëdtëk mindën szemetët, nëm csempésztek/csempésztëk be szeszt és cigarëttát, akkor rëndëzhettek/rëndëzhettëk csak bulit.

Hol melegëdtek/melegëdtëk mëg, ha a hideg tengër partján telepëdtek/telepëdtëk lë, nëm leltek/leltëk menedékházat, és éhëztek/éhëztëk, mert csak ëgy kicsi gázrëzsót égettek/égettëk!

Ha nëm késtek/késtëk el óráról, nëm nézëgettek/nézëgettëk ki az ablakon, nëm csevëgtek/csevëgtëk, hanëm figyeltek/figyeltëk és jól feleltek/feleltëk, reménykëdhettek/reménykëdhettëk a kitűnő bizonyítványban.

Miben mestërkëdtek/mestërkëdtëk? Nëm szégyëlltek/szégyëlltëk hazudni, fűt-fát ígértek/ígértëk, és sëmmit sëm végeztek/végeztëk.

Mikor ismerkëdtek/ismerkëdtëk mëg az új szomszéddal?

Miért fëllebëztek/fëllebëztëk?

Nëm hihettek/hihettëk a győzelëmben!

Amikor étterëmben vendégëskëdtek/vendégëskëdtëk, és halat rëndëltek/rëndëltëk, nagyokat nyeltek/nyeltëk, mert mindën adagot csak kicsinyëlltek/kicsinyëltëk.

Mit érëztek/érëztëk, amikor csëngettek/csëngettëk a fogorvos ajtaján.

Mikorra ígérkëztek/ígérkëztëk vendégségbe?

Az ünnepélyën az elesëttekre emlékëztek/emlékëztëk.

Kit neveztek/neveztëk fűzfapoétának?

Mit csëpëgtettek/csëpëgtettëk a beteg szëmébe?

Amikor eredményt hirdettek/hirdettëk, mindënkit mëgdicsértek/mëgdicsértëk, a győztesnek könyvvel kedveskëdtek/kedveskëdtëk.

Az erdőben óvatosan lépkëdtek/lépkëdtëk, nagyokat lélëgëztek/lélëgëztëk, de a virágok közül ëgyet sëm vihettek/vihettëk haza.

A rétën védëtt növényëket szëdtek/szëdtëk, ritka virágokat téptek/téptëk lë, amit aztán helyës cselekëdetnek könyveltek/könyveltëk el.

Városon éltek/éltëk, így nëm viseltek/visltëk rokolyát.

Hiába kentek/kentëk-fentek/fentëk fël bármilyen krémët, nëm szüntettek/szüntettëk mëg ëgyetlen pattanást sëm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

Varsányi Viola tanár és a 11. C osztály (Dunabogdány)

.

 1. Többes szám 2. szëmély (jelën idő) és többes szám 3. szëmély (múlt idő)

Tíz példa

Most már elmehettek.  (ti elmëhettëk, ők elmëhettek)

Sokat szemeteltek.  (ti szemetëltëk, ők szemetëltek)

Nem tetszik, hogy ekkora fëlfordulást rendeztek.  (ti rëndëztëk, ők rëndëztek)

Sëmmit sëm tehettek.  (ti tëhettëk, ők tëhettek)

Ëgy keveset megehettek belőle.  (ti mëgëhettëk, ők mëgëhettek)

Mit nem mertek mëgtënni?  (ti mertëk, ők mertek)

Éppen mertek valamit?  (ti mertëk, ők mertek)

Miért veszekedtek?  (ti veszekëdtëk, ők veszekëdtek)

Ëgy hétig almát szedtek.  (ti szëdtëk, ők szëdtek)

Mit kergettek?  (ti kergettëk, ők kergettek)

Mikor engedtek el?  (ti engedtëk el, ők engedtek el)

.

2. Ëgyes szám 1. szëmély (jelën idő) és többes szám 2. szëmély (múlt idő)

Két példa

Tudod, mit tettetek?  (én tëttetëk, ti tëttetëk)

Ebből ëgy keveset elvettetek.  (én elvettetëk, ti elvëttetek)

.

3. Teljesen ugyanaz a szóalak, egész más jelëntés. Azonos alakúság zárt ë-vel is

A macska ellett volna a padláson is.  (ellëtt-ellik, ellëtt-elvan, elvolt)

.

4. Helyhatározó (állandó h. stb.) és módhatározó

Sebesen érkezett.  (sebësën-vonaton, sebësen-gyorsan)

.

5. Azonos alakúság zárt ë jelölés esetén is vagy anélkül

Négy példa

Mije van a fának? Levele.  (Levele érkëzëtt.)

Poháremelés, köszöntés után: Le vele!  (Lë vele!)

Meleg szëm sugaránál melegszëm.  (meleg szëm, melegszëm)

Hülye legyek!  (legyek-rovarok, lëgyek-váljak)

Hová tëttétëk a szemeteket?  (szëmëtëket-látószervetëket, szemeteket-hulladékokat)

.

6. Birtokos szëmélyjel (többes szám 3. szëmély). Nyílt kötőhang (teljes tő) esetén különbözik a névszó többes számú alakjától

Kik keblëkben számkivetnek…”  (Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi Ëkhóhoz)  (keblëkben-keblükben, keblekben-mellekben)

.

Kiknek határtalanra terjëgetted    Testëkbe kisded lelkëket.”    (Csokonai Vitéz Mihály: A Magányossághoz)        (testëkbe-testükbe, testëkbe- a „testbe” többes száma)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

Vërëssné Dëmjén Mária (Uppony)

.

Tizënkét példa

Vëgyës alakok

Ha nem vigyáztok, elestëk.                                               Ők már itt többször elestek.

Mondd csak, min jár az eszëd?                                        Ëszëd, nem ëszëd, nincs más!

Értëd, hogy miről van szó?                                              Érted mindënt mëgtënnnék!

Ők értek hozzá, azért esett le a kép.                              Nem értëk sëmmit abból, amit beszélsz.

Szépen néz ki a huszár a mentében.                              Jöttében-mëntében néha vásárol az embër.

Ti miért nem mertëk őszintén beszélni?                      Ők bëzzëg mertek nyíltan fogalmazni!

Të mindig mëg merëd mondani a véleményëdet?      Ha sokáig vársz, (el)mered a tészta!

Kértëk ti is a süteményből?                                            Ők már ëlëget kértek!

Ezëk a kutyák valósággal mëgvesztek!                        Ti mindën vacakságot mëgvësztëk.

Szelëk ëgy kis kënyeret nekëd.                                      Hűvös szelek járnak.

A lëttëk északon élnek.                                                    Utolsókból is lëttek már elsők.

Në közelíts (ő)felé!                                                           Në a polc mellé tëdd azt a képet, hanem inkább fëlé!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FÜGGELÉK

A Helyësen. Ë-jelölő eszköz ellenőrzésekor a követkëző fontosabb alap- és toldalékos szavak (ëgybeeső szóalakok) fordultak elő:

5-e, átéltek, béget, beléptek, beszéltek, betűzve, bevetette, bőségesen, büntettek, deresek, e, ebben, éberen, éled, elég, elégedetten, elegyek, élek, éles, éles, élességgel, élez, elfelejtették, elfelejtettem, éljenek, ellenek, ellenem, elment, elmentem, előzetesen, éltek, elveszem, elveszik, elvesztem, elvetette, emberségesek, emelkedtek, ének, énekeltek, ennél, érettek, éretten, érintették, érkeztek, érted, értek, értem, értetek, értettem, értettem, értettél, értettetek, értettek, értettünk, értettem, értetted, értette, értettük, értettétek, értették, eszébe, eszek, eszem, eszed, esze, eszünk, eszetek, eszük, eszeveszetten, kétségbeesetten, esztelenül, eszű, évesen, ezredet, fejek, fejlettek, felé, feléje, felém, felénk, feléd, felétek, feléjük, feledd, felejtette, felélesztette, feleslegesen, félszerek, félted, féltek, felvetette, feslettek, festette, odafestette, feszesek, fesztelenül, feszül, fölveszünk, frissen, hazamentek, hegyes, helyes, helyes, helyenként, heppen, hetedet, ideiglenesen, ijesztette, illetékesek, ízek, ízes, ízesítéséhez, jegesen, jegyes, jegyesek, jelentette, jeles, jelest, jellegzetesen, jellemez, jött-ment, kedvesek, Kelemen, kellem, kellős, keltek, keltem, keltet, keltette, képzel, keringtek, kétségbeesetten, keverten, kifejezetten, kifényesítetten, nézetten, nyakaszegetten, rekedten, vetetten, kieszel, kifelejtették, kifestettem, kívülrekedtek, korhelyek, kötelesek, közeledtem, legeltek, legyek, léket, lelkesebben, lelkesen, lépek, lettek, lettem, levetette, levezettem, meghökkentem, megjelentek, meglebbentette, megvetette, megvetettük, menetel, mennél, mente, mentét, mentében, mentek, mentem, ment, mentünk, mentetek, mented, mentet, mentettek, menten, mentén, mered, mereven, mindennek, ne, negyedikesek, négyen, nem, nemesek, nemzetek, nézettel, nyekken, objektívek, percen, peremére, perjel, perjelek, permetek, pihenjek, pisszen, remekek, rének, sejtet, sejtette, sejtették, sejtettem, sejtettél, sejtettünk, sejtettetek, sejtettek, sejtettem, sejtetted, sejtette, sejtettük, sejtettétek, sejtették (ejtettem stb., érintettem stb., értettem stb., fejtettem stb., jelentettem stb., kifejtettem stb., kifestettem stb., kijelentettem stb.), serényen, sertések, setét, sínek, szakszervezetisek, szebben, szeg, szeged, Szeged, szegényen, szekeresek, szelének, szemét, szemetekbe, szépen, szeretettel, szervezettel, tegez, tekintettel, telefon, telek, telem, terem, teremben, teremtek, teremnek, termitek, termik, teremtek, teremtetek, teremtem, teremted, teremtem, teremtette, teremtetted, teremtettem, teremtettél, teremtettünk, teremtettetek, teremtettek, teremtettük, teremtettétek, teremtették, természetesen, termet, termetek, tértek, tétet, tettek, tettetek, tettek, tetted, tettem, tisztelegtek, tízezren, tömegesen, újraéled, végeztek, végeztem, vélem, veszek, veszel, veszünk, vesztek, vesznek, veszik, vesztem, veszted, vesztetek, vesztettem, vesztettél, vetettem, vetettél, vetettünk, vetettetek, vetettek, vetetted, vetette, vetettük, vetettétek, vetették, vettek, visszatértek, visszatértem, zenéltek.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Utószó

Régi adósságunkat törlesztve az Édës Anyanyelvünkben 2000-ben mëghirdetëtt pályázatra érkëzëtt összes munkát közrebocsátjuk. Kiadványunkban néhány dolgozatot rövidítëttünk. Több kedves pályázónk a példák garmadáját küldte be, úgyhogy közreadásuk szétfeszítëtte volna e kis füzet kereteit. A teljes gyűjtemény külön kutatás tárgya vagy nyersanyaga lëhet.

A pályamunkákat nem kívántuk átalakítani vagy ëgybegyúrni, hiszën ily módon közvetlenül látható a pályázók ëgyéni módszëre, elgondolása. A munkák tartalma változatos, de a kutatóknak érdëmës az ajánlott irodalommal összevetni a nyelvi adatokat. Ëgyes nyelvtani alakok nyilvánvalóan bővebben szerepëlnek.

A kiadással ezúton, újra kifejezzük köszönetünket az alkotóknak-pályázóknak! Szeretnénk ötletëket adni a nyelvi játékok kedvelőinek, s remélhetőleg a tudomány művelői is meríthetnek a szövegëkből.

M. A. szërkesztő

.

Ajánlott irodalom

Bárczi Füzetëk II. Válogatott szakirodalom. Köznyelvi kiejtésünk és középzárt ë. Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2005

Bárczi Füzetëk V. Helyësen. Ë-jelölő eszköz. Termékismertető. -átalakító számítógépes nyelvi eszköz tanároknak, diákoknak, előadóművészeknek, hivatásos beszélőknek és tudósok-nak. Főként a III. és IV. rész. Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány és MorphoLogic Kft., 2006

Bodolay Géza: Felvetettem, de elég-e ez? Vasi Szemle, 1978/4.

Nagy J. Béla: Ëgy embëröltő nyelvünk védelmében. Szërkesztëtte Ferenczy Géza, 1968. Főként: Köznyelvi kiejtésünk (221–238. o.) [A MTA I. osztályának 1941. fëbruár 3-i ülésén fëlolvasott levelező tagsági székfoglaló értekëzés]; ugyanez Köznyelvi kiejtésünk. MNyTK 57. (1941)

TARTALOM

FÁBIÁN ÉVA ………………………………………………………………………………………………………..3

HORVÁTH JÓZSËFNÉ DR. ……………………………………………………………………………………………………….5

KÁDÁR SÁRA HAJNALKA ………………………………………………………………………………………………………..6

KÖTCSEI GABRIËLLA ………………………………………………………………………………………………………….8

NAGY ISTVÁNNÉ ……………………………………………………………………………………………………………9

SZABÓ ANNA-MÁRIA ………………………………………………………………………………………………………..13

SZABÓ ËTËLKA ………………………………………………………………………………………………………..14

TRIPOLSZKI CSILLA …………………………………………………………………………………………………………16

VADOS PIROSKA ………………………………………………………………………………………………………….17

VARSÁNYI HAJNALKA ……………………………………………………………………………………………………..19

VËRËSSNÉ DËMJÉN MÁRIA ………………………………………………………………………………………………….21

FÜGGELÉK

A Helyësen. Ë-jelölő eszköz ellenőrzésekor a  követkëző fontosabb alap- és toldalékos

szavak fordultak elő……………………………………………………………………………………………………….22

Utószó …………………………………………………………………………………………………………23

Ajánlott irodalom …………………………………………………………………………………………………………….23

Hozzászólás ehhez a cikkhez: 13. Bárczi Füzet. Érted tëttem! Értëd? Ëgybeeső szavak, félreérthető kifejezésëk és mondatok

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)