Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

Keresztneveink, beceneveink 15 magánhangzóval

Összeállította: Mészáros András.  Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2010, ISBN 978-963-87888-4-9

Az -zëtt kërëszt- és becenevek először Buvári Márta Kiejtési szótár és útmutató 15 magánhangzóval című kötetében jelëntek mëg (Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány. Budapest, 2001). A névanyag összetétele lényegében ugyanaz maradt, viszont a beceneveket az eredeti kërësztnévhëz bokrosítottuk. A forrásként használt két kötetből merítëtt névanyagot köszönettel kiegészíthettettem ifjabb Dobnër Győző rëndëlkëzésëmre bocsátott becenévanyagából. Az -sítést Buvári Márta ellenőrizte, illetve a kérdésës jelölésëk eldöntésében is közreműködött.

A vëgyës hangrëndű kërësztneveknél nem adtam mëg a mély magánhangzós változatot, illetve hogy melyik a gyakoribb. E változatot értelëmszërűen alkalmazzuk. Például az Abigél -ëk mellett használatos az eredetibb Abigél -ok is.

Ezt a névanyagot tartalmazza a MorphoLogic Kft. által   a Bárczi Alapítvány  közreműködésével kifejlesztëtt Helyësen. Ë-jelölő eszköz  (számítógépes program), amelynek segítségével bármely szövegët bejelölhetünk zárt ë-vel.

M. A.

A névanyag gyűjtésének legfőbb forrásai

Ladó János: Magyar utónévkönyv. Negyedik, változatlan kiadás. Lëktorálta: Kálmán Béla, Szilágyi László. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978 (Első kiadás: 1971)

Ladó János—Bíró Ágnes: Magyar utónévkönyv. Az első kiadás első utánnyomása. Szaklëktor: Hajdú Mihály és Ördög Ferenc. Vince Kiadó Kft. (1027 Budapest, Margit krt. 64/B), 1998

 

 

NŐI NEVEK

Abigél -ëk

Adalbërta

Adakbërtina

Adél -ëk

Adëla

Adëlaida

Adëlgund

Adëlgunda

Adëlheid -ëk

Adëlin -ëk

Adëlina

Adëlinda

Adëodáta

Adriënn -ëk

Aglënt -ëk

Agnëlla

Ágnës -ëk, Ágnëska, Ágnëske, Nësó, Nësóka

Albërta

Albërtina

Álëa

Alësszia

Alëtt -ëk

Alëtta

Alëxa

Alëxandra

Alëxia

Amábël -ëk

Amadëa

Amëlita

Amëtiszt -ëk

Anasztázia, Nëszti

Andrëa

Anëlma

Anëtt -ëk, Anëttka, Anëttke, Nëtta, Nëtti

Anëtta, Anëttka, Nëtti

Angéla, Angëlla Angëlika, Angëli

Angyalka, Angëlla

Anita, Nicike

Annabëlla

Annavëra

Antëa

Antonëlla

Antoniëtt -ëk

Antoniëtta

Anzëlma

Arabëlla

Ariëlla

Ariënn -ëk

Arlëtt -ëk

Artëmisz -ëk

Artëmízia

Aurëa

Azálëa

Azurëa

 

 

B

Babëtt -ëk

Babëtta

Barbarëlla

Bëa, Bëus, Bëuska

Bëáta, Bëa, Bëácska, Bëtti, Bëus

Bëatrix -ëk, Bëa, Bëácska, Bëátka, Bëjus, Bëjuska, Bëtti, Bëttus, Bëus, Bëuska

Bëgónia

Béke

Bëlinda

Bëlla, Bëllácska, Bëlli, Bëllus, Bëlluska

Bënáta

Bënëdëtta

Bënëdikta

Bënëditta

Bënigna

Bënita

Bënjamina

Bërëniké

Bërill -ëk

Bërnadëtt -ëk, Bëri, Bërna, Bërni, Bërnike, Bëtti, Dëtta, Dëtti

Bërnarda

Bërnardina

Bërta, Bërtácska, Bërti, Bërtuci, Bërtuka, Bërtus, Bërtuska, Bëtti

Bërtilla

Bërtina

Bërtolda

Bëtsabé

Bëtta

Bëtti

Bëttina

Birgit -ëk

Blazsëna

Bonavëntura

Bozsëna

Brënda

Brigitta, Bëtti

 

 

C

Cëcília, Cëci, Cëcika, Cëcike, Cëncike, Cicël, Cicëlle, Cilike, Cëcilla

Cëlërina

Cëlëszta

Cëlësztina

Cëlina

Cëzarin

Cëzarina

Cicëllë

Ciklámën -ëk

Cintia, Cintike

Cipriënn -ëk

 

 

 

CS

Csënde

Csëndike

Csënge, Csënike

Csëngele

Csëpërke

Csëpke

Cserne

Csilla, Csilike, Csillike

Csöre

 

 

D

Daniëlla

Dëa

Dëbóra

Dëlila

Delinke

Dëmëtria

Dënissza

Dëniza

Dëtti

Dëzdëmóna

Dëzidëráta

Dittë

Dolórësz -ëk

Domicëlla

Donatëlla

Dorotëa

Dulcinëa

 

 

DZS

Dzsënët -ëk

Dzsënifër -ëk

Dzsënna

Dzsënni

Dzsësszika

 

 

E, Ë, É

Ëdda

Ëdëntina

Ëdina, Ëda, Ëdi, Ëdika, Ëdike, Ëdó, Ëduci, Ëdus, Ëduska

Ëdit -ëk, Ëditke, Ëdó, Ditke, Ëci, Ëckó, Ëda, Ëdi, Ëditke, Ëdi, Ëdóka, Sëci

Ëdmunda

Ëdna

Ëdvarda

Ëdvina

Ëffi

Ëgbërta

Ëija

Ëlëktra

Ëlën -ëk

Ëlëna

Ëlëni

Ëlëonóra, Ëli, Lënci

Életke

Ëlfrida

Ëlga

Ëliána

Ëlin -ëk

Ëlina

Ëliz -ëk

Ëliza

Ëlizabët -ëk

Ëlkë

Ëlla, Ëli, Ëllácska, Ëlli, Ëllike, Ëllus, Ëlluska

Ëlli

Ëllina

Ëlma

Ëlmira

Ëlvira, Ëli, Ëlike, Ëllácska, Ëllus, Ëlvi, Ëra

Ëlza, Ëlzácska, Ëlzi, Ëlzu, Ëlzus

Ëmanuéla

Ëmërëncia, Ëmër, Ëmëra, Ëmërënc, Ëmërka, Ënci, Ëncike, Mënci

Ëmërita

Ëmërka

Emese, Eme, Emeske, Emi, Emike, Emő, Emőke, Mese, Mesi, Mesike

Ëmília, Ëmi, Ëmike, Ëmil, Ëmili, Ëmma, Ëmőke, Milike Ëmiliána

Ëmma, Ëma, Ëmi, Ëmike, Ëmmácska, Ëmmi, Ëmmike, Ëmmuci, Ëmmus, Ëmmuska

Ëmmi

Emő

Emőke, Emő, Emi, Emike, Enci

Ënciána

Ené

Enéh -ëk

Enëse

Enet -ëk

Ënid -ëk

Enikő, Bencsike, Eni, Enike, Enci, Encike, Encsi, Encsike

Ënna

Epërke

Ëpifánia

Ëponin

Ërátó

Ërika, Ëkka, Ëra, Ërás, Ërcsa, Ërcsi, Ërcsike, Ërcsó, Ëri, Ërike, Ërka, Ërkó, Ëróka, Ërus

Ërina

Ërmëlinda

Ërna, Ërni, Ërnika

Ërnëlla

Ërnëszta

Ërnësztin -ëk

Ërnësztina

Ërzsébët -ëk, Bëtta, Bëtti, Böbe, Böbike, Börike, Böske, Bözse, Bözsike, Csöre, Csörike, Ërzse, Ërzsi, Ërzsike, Ërzsó, Ërzsóci, Ërzsók, Ërzsóka, Örzse, Örzsike, Pëndzsó, Pëndzsu, Përzsi, Pöre, Pörike, Pörke, Zsike

Ërvina

Ërvínia

Ëstëlla

Ëstilla

Ëszmëralda

Ësztëlla

Ëszténa

Ësztër -ëk, Ëci, Ëckó, Ësztërke, Ëszti, Ësztike, Ësztus, Pësztër, Pëszti, Pësztike, Pöszike,Pöszke, Sztike, Tike

Ëta

Ëtël -ëk Ëtëlka, Ëta, Ëtácska, Ëtël, Ëti, Ëtike, Ëtka, Ëtu, Ëtuci, Ëtuka, Ëtus, Ëtuska, Pëta, Pëtka, Tëlka

Ëudoxia

Ëufémia

Ëufrozina

Ëugénia

Ëulália

Ëunika

Ëuniké

Ëuridiké

Ëutímia

Ëuzébia

Éva, Évike, Vike

Ëvëlin -ëk

Ëvëlina

Evetke

Ëvica

Ëvila

Ëvita

Ëvódia

 

 

F

Fatimë

Fëdërika

Fëdóra

Fehéra

Fehére

Fehérke

Fëlícia

Fëliciána

Fëlicita

Fëlicitás

Fëlicitász

Fërdinanda

Fërnanda

Fiamëtta

Filadëlfia

Fillisz -ëk

Filotëa

Fiorëlla

Florëncia

Florëntina

Fridërika, Ëra, Ërika

Fürtike

Füzike

 

 

G

Gabriëlla, Ëlla, Ëllus

Galatëa

Gëmëlla

Gëmma

Gënovéva, Gëna, Gëni, Gënocska, Gënu

Gëorgina

Gërda, Gërdácska

Gerle

Gërtrúd

Gilbërta

Gizëlla, Ëlla, Ëllu, Giszke, Gizike

Glënda

Graciëlla

Grétë

Grizëlda

Grizëldisz -ëk

Gvëndolin

Gyöngyi, Gyöngyike, Gyöngyöske

Gyöngyvér -ëk, Gyöngyike

Györgyike

 

 

H

Hëdda

Hëdvig -ëk, Hëdi, Hëdike, Hédike

Hëidi

Hëlén -ëk, Hëlénke, Lénike

Hëléna, Hëlén, Hëlénke, Hëli, Lënci, Lëncike, Lënka, Lënke

Hëlga, Hëlgácska, Hëlgi

Hëlka

Hëlla

Hëlvia

Hënriëtt -ëk, Hëncsi, Hëncsike, Hëni, Hënni, Hënri, Hënrike, Hëtti, Jëtti

Hënriëtta

Hërmia

Hërmina, Hërmi, Hërmin, Hërminka, Hërminke

Hërta

Hiëronima

Hildëgárd

Hófehérke

Hortënzia

Hubërta

 

 

I

Ibolya, Ibike

Ildikó, Ildike, Ilike

Ilona, Ilike, Pëla

Ilzë

Imëlda

Imodzsën -ëk

Inëz -ëk

Ingë

Ingëborg

Ingrid -ëk

Innocëncia

Irén -ëk, Csiri, Csirike, Incike, Irénke, Irike, Pirike

Irénë

Irisz -ëk

Irma, Imike, Irmike

Ivëtt -ëk, Ivëtka, Ivike

Ivëtta

Izabël -ëk

Izabëll -ëk

Izabëlla, Bëlla, Bëllus

Izménë

 

 

J

Jáhël -ëk

Jëlka

Jëlla

Jënni

Jerne

Jëronima

Jërta

Jëtta

Jozëfa, Jozëf, Pëpi

Jozëfin -ëk

Jozëfina, Jozëfin, Pëpi

Józsa, Pëpi

Juliëtta

 

 

K

Kámëa

Kamilla, Ëlla

Karën -ëk

Karmëlina

Kármën -ëk

Këlli

Këndra

Kërubina

Kimbërli

Klaudëtta

Klëmëncia

Klëmëntin -ëk

Klëmëntina, Klëma, Klëmci, Klëmëntin, Klëmi, Klëmike

Klëopátra

Kolëtt -ëk

Kolëtta

Kornélia, Ëli, Ëlike, Ëlla, Nëci, Nëlli, Nëllike

Kozëtt -ëk

Kökény -ëk

Krëszcëncia

Krisztina, Krisztike, Krisztinke

 

 

L

Lambërta

Laurëncia

Laurëtta

Lëa, Lëácska, Lëus, Lëuska

Lëila

Lëjla

Lelle

Lenke, Lenci, Lencike, Lencsi, Lencsike, Lenka, Lenki, Lenkice, Lenkuci, Lenó, Lenóci

Lënóra

Lëona

Lëonarda

Lëonëtta

Lëonóra, Lënóra

Lëontina

Lëopolda

Lëopoldina

Lëtícia, Lëti

Lëtta

Lëtti

Lëvëndula

Lídia, Lidike

Liliána, Lilike

Lilla, Lilike

Linëtt -ëk

Linëtta

Lívia, Lilike, Livike, Lívike

Lizëtt -ëk

Lizëtta

Lorëlla

Lorëtt -ëk

Lorëtta

 

 

M

Mábël -ëk

Mabëlla

Madlën –ëk

Manuëlla

Marcëlla, Cëlla, Marcël, Marcëlka

Marcëllina

Margarét –ëk

Margit, Grétike, Grëtti

Mária, Micike

Mariëlla

Mariëtta, Ëtta, Ëtus

Marinëlla

Marinëtta

Marlénë

Martinëlla

Matild, Tildike

Mëdárda

Médëa

Mëlánia, Mëlla, Mëlus, Mëluska

Mëlina

Mëlinda, Mëlcsi, Mëlcsike, Mëli, Mëlike, Mëlindácska, Mëlka

Mëlióra

Mëlissza

Mëlitta

Mëlizand

Mëlodi

Mëluzina

Mendi

Mënodóra

Mënta

Mërcédësz -ëk, Mërcike

Mërëdisz -ëk

Mëtëlla

Mëtta

Miëtt -ëk

Miëtta

Milëtta

Mínëa

Minërva

Mirabël -ëk

Mirabëlla

Mirandëlla

Mirëlla

Mirtill -ëk

Modëszta

Morëlla

Muriël -ëk

 

 

N

Nanëtt -ëk

Nanëtta

Nëdda

Nëfelejcs -ëk

Nëlla

Nëlli, Nëci, Nëllike

Nërëlla

Nërina

Neste

Nëszta

Nëtta

Nëtti

Nikolëtt -ëk, Nikike

Nikolëtta, Nikike

Ninëtt -ëk

Ninëtta

Noëlla

Noémi, Mimike

Norbërta

 

 

NY

Nyeste

 

 

O

Odëtt -ëk

Orchidëa

 

 

Ö, Ő

Örzse

Őszike

Őzike

 

P

Pëggi

Pëlágia

Pénëlopé

Pëónia

Përëgrina

Përënna

Përpétua

Pëtra

Pëtronëlla, Nëlli, Nëllike, Pëtra, Pëtron, Pëtrona, Pëtrun

Pëtrónia

Pëtúnia

Pintyőke

Pirit -ëk

Piroska, Pirësz, Pirike

Polëtt -ëk

Polixéna, Polëxin

Poppëa

Prudëncia

 

 

R

Rafaëlla

Ráhël -ëk

Rákhël -ëk

Rëa

Rëbëka, Rëbci, Rëbcsi, Rëbi, Rëbike, Rëbus, Rëbuska

Rege

Rëgina, Rëgi, Rëgin, Rëgus, Rëguska

Réka, Récike

Rëlinda

Rëlla

Rëlli

Remény -ëk

Reményke

Rënáta, Rënátka, Rënci, Rëncsi, Rëncsike, Rëni, Rënike, Rënus

Rëzëda

Robërta

Robërtin -ëk

Robërtina

Robinëtta

Rodëlinda

Ronëtt -ëk

Ronëtta

Rupërta

 

 

S

Samuëlla

Sëhërëzádé

Sëila

Sëjla

Stëfánia, Stëfi, Stëfike

Stëfi

Stëlla

 

 

SZ

Szabëlla

Szalómë

Szëdërke

Szëgfű

Szëlina

Szëlli

Szellő

Szellőke

Szëmira

Szëmirámisz

Szëmőke

Szënde

Szendi

Szëndike

Szëndile

Szënta

Szërafina, Szërjuska

Szëréna, Szëra, Szërén, Szërénka, Szërénke, Szërka

Szëvërina

Szibill -ëk

Szidónia, Szidike

Szilvësztra

Szilvia, Szilvike

Szimonëtt -ëk

Színës -ëk

Szirén -ëk

Szixtin -ëk

Szkarlëtt -ëk

Szörénke

Sztëlla

Szulëjka

Szvëtlána

 

 

T

Tëa

Tëgza

Tëkla

Tëlma

Témisz -ëk

Tëobalda

Tëodolinda

Tëodóra, Tëo

Tëodózia

Tëofánia

Tëofila

Tëónia

Tërcia

Tëréz -ëk, Tëca, Tëra, Tërcsi, Tërike, Tërus, Trëszka, Rëszka, Rëza, Tëca, Tëra, Tërácska, Tërcsi, Tërézke, Tëri, Tërike, Tërka, Tërus, Tëruska

Tërëza

Tëréza

Tërézia, Rëszka, Rëza, Rëzi, Tëca, Tëra, Tërcsi, Tërcsike, Tëréz, Tërézke, Tëri, Tërike, Tërka, Tërus, Tëruska, Trëszka

Tëri

Tërka

Tërtullia

Tëssza

Tétisz -ëk

Tilda, Tildike

Tímëa, Timcsike, Timike, Mësi

Timótëa

Tinëtta

Tünde, Tücsike, Tündérke, Tündike

Tündér -ëk

 

 

 

Ü

Üdvöske

 

 

V

Valëncia Valëntina Vanëssza Vëlmira Vëndëlina

Vëra, Vërcsike

Vërbéna

Vëréna

Vërita

Vëron

Vërona

Vëronika, Vëca, Vëra, Vërcsi, Vërcsike, Vërinka, Vërka, Vëron, Vërona, Vëronka, Vërus, Vëruska

Vëronka

Vëszta

Viktória, Vikike

Vilhëlma

Vilhëlmina

Villő, Vilcsike, Vilike, Villőke

Vilma, Vilcsike, Vilike, Vilmike

Vincëncia

Violënta

Violëtt -ëk

Violëtta

Virág, Vircsike, Virike

Viviána, Vivike

Viviën -ëk, Vivike

 

 

Z

Zdënka

Zëlda

Zëlina

Zëlinda

Zëlinë

Zëlinke

Zëlla

Zëlma

Zëlmira

Zëngő

Zënina

Zënóbia, Zëni

Zënta

Zille

Zita, Zitike

Zöldike

Zulëjka

 

 

 

ZS

Zsanëtt -ëk

Zselyke

Zsëni

Zsëraldin

Zsëraldina

Zsinëtt -ëk

Zsorzsëtt -ëk

Zsüliëtt -ëk

FÉRFINEVEK

A, Á

Ábël -ëk, Ábëlka

Abëlárd

Ábnër -ëk

Achilles -ëk

Achillësz -ëk

Adalbërt -ëk

Adëlmár

Adëodát

Agamëmnon

Agënor

Aggëus

Ahillész -ëk

Ahmëd -ëk

Akhillész -ëk

Albërt -ëk, Bërci, Bërti

Alën -ëk

Alëx -ëk, Lëxi

Alëxandër -ëk, Alëx, Lëxi

Alfréd -ëk, Frédike

Algërnon

Amadëusz

Angëlus

Angëlusz

Anicét -ëk

Anzëlm -ëk

Ariël -ëk

Arisztid -ëk

Artëmon

Arzén -ëk

Asër -ëk

Asztër -ëk

Aurél –ëk

Avënár

Axël -ëk

 

 

B

Bagamér -ëk

Becse

Bedecs -ëk

Bedő

Bekény -ëk

Bekës -ëk

Bekő

Bëlián

Bëlizár

Bence, Benci, Bencus, Bencuska

Bende

Bëndëgúz

Bene

Benedëk -ëk, Bence, Benci, Bene, Benő, Beni, Benkó, Benkő, Benőke

Bënignusz

Bënjámin, Bënci, Bëncsi, Bëni, Benő

Benke

Benkő, Benci

Bënnó

Benő

Bënvënutó

Bercel -ëk

Bere

Bërëc -ëk

Bërënd -ëk

Bërëngár

Bërény -ëk

Bëriszló

Bërnárd

Bërnát, Bërci, Bërcike, Bërnátka, Bërni

Bërtalan, Bërci, Bërcike, Bërcus, Bërike, Bërtike, Bërta, Bërti

Bërtold

Bërtram

Bese

Beten -ëk

Bodomér –ëk

Bolëszláv

Bonifác, Bonësz

Bökény -ëk

Böngér -ëk

 

 

C

Cëcilián, Cëcil, Cëcilke

Cëlësztin -ëk

Cicëró

Cirill -ëk

Cirjék -ëk

 

 

CS

Csege

Csegő

Cseke

Csekő

Csëngër -ëk

Csepel -ëk

Cserjén -ëk

 

D

Dagobërt -ëk

Dagomér -ëk

Dániël -ëk

Décse

Dejte

Deli

Dëme

Dëmény -ëk

Dëmëtër -ëk, Dëme, Dëmëtërke, Dëmi, Dëmike, Döme, Mëtrëcske

Dëmjén -ëk

Dénës -ëk, Dénëske, Dinike

Dëodát

Dërs -ëk

Dërzs -ëk

Dés -ëk

Detre

Dezsér -ëk

Dezsidër -ëk

Dezső, Decsi, Dedi, Deske, Dezse, Dezsek, Dezsi, Dezsike, Dezske, Dezsőke

Diënës -ëk

Dioméd -ëk

Dömötör, Döme

 

 

E, Ë, É

Ede, Edi, Edike, Edus

Ëdgár

Ëdmond

Ëdmund

Edömér -ëk

Ëduárd

Ëdvárd, Ëde, Ëdi, Ëdus, Ëdvár, Ëdvárka

Ëdvin -ëk

Ëfraim

Ëgbërt -ëk

Ëgmont

Ëgon, Ëgus

Egyëd -ëk

Elek -ëk, Eli, Elike, Lekszi

Elemér -ëk, Eli, Elike, Emi, Enci, Encsi

Ëlígiusz

Ëlizëus

Ëllák

Ëlmár

Ëlmó

Előd

Ëmánuël -ëk

Ëmil -ëk, Ëmi, Ëmici, Ëmike, Milke

Ëmilián

Emőd

Endre, Encsi, Endi, Endri, Endru, Endrus

Énëás

Ëngëlbërt -ëk

Ëngëlhard

Ërazmus

Ërhard

Ërik -ëk

Ërnák

Ërnëszt -ëk

Ernő, Enci, Erci, Ernec, Erni, Ernike, Ernőcske, Ernőke

Ernye

Erős

Ërvin -ëk, Ëri, Ërike, Ërvinke, Ërvó

Ete

Etele, Ete, Eti, Etike

Etre

Ëugén -ëk

Ëuszták

Ëutim -ëk

Ëvariszt

Ëvërard

Ëzékiël -ëk

 

 

F

Fëdor

Fëlicián

Félix -ëk

Fërdinánd, Fërdi, Fërdike, Fëri, Fëró

Ferenc -ëk, Feci, Fecó, Ferci, Fercsike, Ferencke, Feri, Ferike, Ferke, Ferkó, Ferku, Feró, Ferus

Fidél -ëk

Filëmon

Filibërt -ëk

Filip -ëk

Filomén -ëk

Florëntin -ëk

Flórián, Florësz

Frigyes -ëk, Fricike, Frigyeske

Fülöp, Fülöpke, Fülöpöcske

 

 

 

G

Gábor, Gabësz

Gábriël -ëk

Gëde

Gëdëon, Gëdi, Gëdus

Gedő

Gëjza

Gëllén -ëk

Gellért -ëk

Gëminián

Gëraszim

Gëréb -ëk

Gergëly -ëk, Gegi, Gegőce, Gera, Gergëlyke, Gergi, Gergő, Gergőcske, Gergőke, Geri, Gerike, Gerő, Gerus

Gergő

Gërhárd

Gërjén -ëk

Gërmán

Gërold

Gerő

Gërváz

Gërzson

Géza, Gézike

Gilbërt -ëk

Gilgamës -ëk

Gotfrid -ëk

Güntër -ëk

 

GY

Gyenës -ëk

Györe

György, Gyurësz

Györke

Győző, Győzike, Győzőke

 

 

H

Hëktor

Hëliodor

Hëlmut

Hënrik -ëk, Hëndri, Hënri

Hërbërt -ëk

Hëribërt -ëk

Hërkulës -ëk

Hërman

Hërmész -ëk

Hërmiás

Hërmiusz

Hërold

Hetény -ëk

Hubërt -ëk

Hubërtusz

Humbërt -ëk

Hümér -ëk

 

 

I

Ildëfonz

Illés -ëk, Ilike, Illéske, Iske

Imbërt -ëk

Immánuël -ëk

Imre, Imrike, Imike, Imrécske, Imrike, Imriske, Imrüske, Pinke

Ince

Irénëusz

Irnik -ëk

István, Istike, Pëtya, Pistike

Iván, Ivike

Izmaël -ëk

Izraël -ëk

 

J

Jáfët -ëk

Jagëlló

János, Janëk, Janësz

Járëd –ëk

Jëftë

Jelek -ëk

Jenő, Jenci, Jencike, Jenőcske, Jenőke

Jërëmiás, Jërëm, Jëri, Jérike

Jërmák

Jernő

Jëromos, Jëra

Joël -ëk

Józsëf -ëk, Pëpi, Szëpike

Juvënál

 

 

 

K

Kajëtán

Kálëb –ëk

Károly, Karësz

Keled -ëk

Kelemën -ëk

Kelemér -ëk

Kelen -ëk

Kemënës -ëk

Kende

Kenëse

Kenéz -ëk

Kerecsën -ëk

Kerény -ëk

Kërësztély -ëk

Kërësztës –ëk

Keszi

Kesző

Ketel -ëk

Keve

Këvin -ëk

Kilény -ëk

Kirill -ëk

Klëofás

Klëon

Kornél -ëk

Kövecs -ëk

Kristóf, Kristike

Krisztián, Krisztike

Krisztofër -ëk

 

 

L

Ladomér -ëk

Lambert -ëk

Lëandër -ëk

Lehel -ëk

Lél -ëk

Lëó

Lëon

Lëonárd

Lëonidász

Lëopold

Lëstár

Lëvéd -ëk

Lëvëdi

Levente, Levi, Levike, Levus

Libërátusz

Lionël -ëk

Lipót, Lipike

Lizandër -ëk

Lőrinc -ëk, Lenci, Lőke, Lőrike, Lőrincke, Lörke

 

 

 

M

Makabëus

Manfréd -ëk

Manszvét -ëk

Mánuël -ëk

Marcëll -ëk, Marcëllka

Máté, Matësz

Mëdárd, Mëdi, Mëdus

Mëgyer -ëk

Mëlchior

Mëlhior

Mëliton, Mëli, Mëlike

Mëndël -ëk

Mënyhért -ëk, Mëndi, Mënyhártka, Mënyhértke, Mënyus

Merse

Mëtód

Mike

Mikëás

Mikës -ëk

Miklós, Mikës, Miklike

Modësztusz

Mózës -ëk, Mózëska, Mózëske

 

 

N

Nándor, Dinike, Feri, Ferkó

Napólëon

Natanaël -ëk

Nátánaël -ëk

Nëmëre

Nëpomuk

Nësztor

Nikandër -ëk

Noël -ëk

Norbërt -ëk, Bërtike, Bërtuska, Norbërtka

 

 

NY

Nyék -ëk

 

 

O

Obëron Odisszëusz (Odüsszëusz) Olivér -ëk Orësztész -ëk Orfëusz Otëlló

 

 

 

Ö

Örkény -ëk Özséb -ëk

 

 

 

P

Pantalëon

Pëlágiusz

Pëlbárt

Pëllëgrin -ëk

Pentele

Përiklész -ëk

Përjámos

Pétër -ëk, Pétërke, Peti, Petike, Pető, Pëtya, Pëtyó, Pëtyus

Pető

Petrës -ëk

Pëtróniusz

Pëtur

Pëtúr

Piládész -ëk

 

 

R

Radamësz -ëk

Rafaël -ëk, Rafël, Rafëlka

Rëginald

Regő

Regös

Regős

Rëmig

Rënátó

Rënátusz

Rëné

Rezső, Rezsi, Rezsike, Rezsőke

Richárd, Ricsike

Róbërt -ëk, Bërci, Róbërtka, Robësz

Rodërik

Rómëó

Rubën -ëk

Rupërt -ëk

Rusztëm -ëk

 

 

S

Sámuël -ëk

Sándor, Sanyëc, Sanyësz

Sebës -ëk

Sebëstyén -ëk, Sebës, Sebëske, Sebi, Sebike, Sebő

Sebő

Sebők

Sëmjén -ëk

Simëon

Simon, Simike

 

 

SZ

Szaléz -ëk

Szëbáld

Szëbasztián

Szecső

Szelemér -ëk

Szelestyén -ëk

Szëlim -ëk

Szëmëre

Szëráf

Szërénusz

Szërgiusz

Szërvác

Szëvér -ëk

Szëvëréd -ëk

Szëvërin -ëk

Szigfrid –ëk

Szilamér –ëk

Szilárd, Szilike, Sziszike

Szilvësztër -ëk, Szilike, Szilvësztërke, Szilvike, Vësztër, Vësztërke, Vëszti, Vësztike

Szókratész -ëk

Szörénd -ëk

 

Szörény -ëk

 

 

T

Taddëus

Tege

Tëó

Tëobald

Tëodor

Tëodóz

Tëofil

Tërëstyén -ëk

Tétény -ëk

Tézëusz

Tibor, Tibike, Tibke

Tihamér, Tihike

Timótëusz

Tivadar, Tivike

Törtel -ëk

 

 

U

Ulisszësz -ëk

Umbërtó, Bërti

Uriël -ëk

 

 

V

Valdëmár

Valëntin -ëk, Valëntinka, Valëntinocska

Valér -ëk

Valtër -ëk

Velek -ëk

Vencel -ëk, Venci, Vencike

Vendel -ëk, Vëndi, Vëndike

Vërnër -ëk

Versény -ëk

Vid -ëk

Viktor, Vikike

Vilmos, Vilike

Vince, Vincike

Virgil -ëk

Vitéz -ëk

 

 

X

Xavér -ëk

 

 

 

Z

Zakëus

Zdënkó

Zëbulon

Zekő

Zente

Zërénd -ëk

Zërind -ëk

Zete

Zétény -ëk

Zoltán, Zolësz

 

 

ZS

Zsërald

Zsolt, Zsolësz

Hozzászólás ehhez a cikkhez: Keresztneveink, beceneveink 15 magánhangzóval

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)