Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

Szépkiejtési gyakorlatok, adattárak, nyílt e és zárt ë

Észt nyelv. 19. Bárczi Füzet

4 hozzászólás érkezett eddig

. AZ ÉSZT TULAJDONNEVEK KIEJTÉSE . A MAGYAR–ÉSZT NYELVROKONSÁGRÓL VÁZLAT . /A honlapon már javítottuk a nyomtatott kiadás néhány gépelési hibáját./ Észtország és az észt nép több figyelmet és megbecsülést érdemel. 2014 őszén derült égből villámcsapás: eléggé hirtelenül bezárták a tallinni magyar követséget. Pedig a tehetséges észt nép mindig rokonszenvvel viseltetett irántunk. Mindenesetre mi nehezebb [...]

A cikk folytatódik...

12. Bárczi Füzet. Magas hangrendű földrajzi neveink átfogó gyűjteménye

Hozzászólás

  FÖLDRAJZI NEVEK EË-VEL A KÁRPÁT-MEDËNCÉBŐL ÉS A NAGYVILÁGBÓL   Kiejtési adattár 15 magánhangzóval Segédjeles kiadvány Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány Budapest—Bicske, 2007 Szeretettel és köszönettel ajánlom tudós édësapámnak, Mészáros Árpádnak: M. A. szërkesztő A nagy magyar zeneszërző, népnevelő, nyelvvédő, tudós, a helyës nemzeti érzület ébresztője s ápolója, Kodály Zoltán 125 éve születëtt, és 40 éve [...]

A cikk folytatódik...

Keresztneveink, beceneveink 15 magánhangzóval

Hozzászólás

Összeállította: Mészáros András.  Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2010, ISBN 978-963-87888-4-9 Az eë-zëtt kërëszt- és becenevek először Buvári Márta Kiejtési szótár és útmutató 15 magánhangzóval című kötetében jelëntek mëg (Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány. Budapest, 2001). A névanyag összetétele lényegében ugyanaz maradt, viszont a beceneveket az eredeti kërësztnévhëz bokrosítottuk. A forrásként használt két kötetből merítëtt névanyagot köszönettel [...]

A cikk folytatódik...

A zárt ë egyetlen A/4-es oldalon – 2015. novembër 13-ára, a Magyar Nyelv Napjára

Hozzászólás

. ZÁRTË EGY OLDALON . Döbbenetes: a teljes ë-s szókészlet és a zárt ë-s szabályrendszer lényege összetömörítve ráfér egy A/4-es oldalra… Miért van szükségünk a zárt ë-re? Nézzünk néhány érvet! Azért: – hogy magánhangzórendszerünket megértsük, és működőképes maradjon (a hangolvadás veszélye); – hogy nyelvünk változatosabban csengjen (nem igaz az az állítás, hogy „sok az e”); [...]

A cikk folytatódik...

18. Bárczi Füzet. A zárt ë egyetlen A/4-es oldalon – Félreérthető szóalakok ëe-vel

Hozzászólás

A zárt ë szóanyaga és pontos, könnyen elsajátítható szabályrendszere ráfér egyetlen A/4-es oldalra. Továbbá az újabb Bárczi Füzet második részében a félreérthető szóalakok eddigi legteljesebb gyűjteményét adtuk közre. . A zárt ë egyetlen A/4-es oldalon Szavak, tövek toldalékok összesítve, szabályokkal. A Magyar Nyelv Napjára, a Bárczi Géza Emlékévben, 2015-ben . Félreérthető szóalakok ëe-vel  Beszélgetések (I-XXIV.)….6 Nyelvtani [...]

A cikk folytatódik...

Nyílt e, zárt ë – meg az é

9 hozzászólás érkezett eddig

Nyílt e, zárt ë – meg az é  ,,Ha valaki elhatározza, hogy megtanulja a helyes magyar kiejtést, csak idő és szorgalom kérdése.” Kodály Zoltán Még mindig nagy a tudatlanság gyönyörű magyar nyelvünk kiejtése ügyében. Pedig egyáltalán nem lehetetlenség szépen beszélni. Az e-féle hangok pontos képzése azért is hasznos számunkra, mert akkor az idegen nyelvi kiejtésünk is [...]

A cikk folytatódik...

Ëe-ző szótár. Alapszókincs

Hozzászólás

. ËE-ZŐ SZÓTÁR ALAPSZÓKINCS . Írta: Buvári Márta Szërkesztëtte: Mészáros András Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2010, ISBN 978-963-87361-8-5   Bevezetés Az Ëe-ző szótárban azok a szavak szerepëlnek, amelyek szótestében illetve kötőhangjukként e vagy ë jelëntkëzik. Az adattár lényegében az általunk kiadott alapvető kötet szóanyagát adja – az idegën szavak nélkül, amelyeket úgyis zárt ë-vel ejtünk [...]

A cikk folytatódik...

10. Bárczi Füzet. Első rész. Mondjuk szëbben! Gyakorlóanyag a szép magyar kiejtéshëz. 1—15. rész

Hozzászólás

. MONDJUK SZËBBEN! SZÉPKIEJTÉSI GYAKORLÓANYAG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT SZAVAINKKAL Szavak-kifejezésëk; kérdésëk-feleletëk; versëk-idézetëk; magyar népdalok A füzet szövege és hangfëlvétele mëgjelënt a SZÉP BESZÉD című lemezünkön.  Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Budapest—Bicske—Tószëg, 2007 Köszönettel és szeretettel ajánlom ezt a kis gyűjteményt a komáromi Jókai Mór Gimnázium tanárának és kiválóan fëlkészítëtt tanítványainak! Miklós Józsefné Magdika tanárnő 2006. március 23-án [...]

A cikk folytatódik...

10. Bárczi Füzet. Második rész Mondjuk szëbben! Gyakorlóanyag a szép magyar kiejtéshëz. 16—29. rész

Hozzászólás

. MONDJUK SZËBBEN!  SZÉPKIEJTÉSI GYAKORLÓANYAG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT SZAVAINKKAL Szavak-kifejezésëk; kérdésëk-feleletëk; versëk-idézetëk; magyar népdalok A füzet szövege és hangfëlvétele mëgjelënt a SZÉP BESZÉD című lemezünkön.  Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Budapest—Bicske—Tószëg, 2007  © A szövegët illetően: Mészáros András, 2007 © A hangfëlvételt illetően: Vígh Ërika, Hám Tibor, 2007 © Az összkiadást illetően: Bárczi Alapítvány, 2007 © Az [...]

A cikk folytatódik...

Igeragozás, igenevek, ikës ragozás, elbeszélő múlt, szenvedő ige

Hozzászólás

  76 IGE- ÉS IGENÉVALAK Szërkesztëtte: Mészáros András; Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2008;  ISBN 978-963-87361-9-2 Az alanti táblázatokban is jól mëgfigyelhetők a toldalékokban a követkëző magánhangzó-mëgfelelésëk: a – e      o – ë – ö  MOND, KEZD, KÜZD IGERAGOZÁS KIJELËNTŐ MÓD Jelën idő Alanyi ragozás mondok  mondasz (húzol)  mond kezdëk  kezdesz (nézël)  kezd küzdök  küzdesz [...]

A cikk folytatódik...
2. oldal. Összesen 2 oldal van. Lapozzon a többi cikkért!
12