Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

17. Bárczi Füzet. Szente Imre: „…mëgijed a macska tőle: ej, be furcsa nyeevogees!”

Szép hangzásra nevelő tanversëk

Mészáros Villő rajzaival

91. születésnapja alkalmából szeretettel köszöntjük a Szërzőt:

az irodalomtörténészt és költőt, a Kalëvala fordítóját;

tisztëletbeli elnökünket és hathatós támogatónkat;

a melegszívű, igaz magyart. Az Alapítvány munkatársai


.

BÁRCZI GÉZA KIEJTÉSI ALAPÍTVÁNY, Budapest, 2014

SZENTE IMRE SZËRZËTTE RIGMUSOK MÉSZÁROS VILLŐ RAJZAIVAL

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bárczi Füzetëk XVII.

A Bárczi Füzetëk sorozatában köznyelvi kiejtésünkhöz és nyelvi műveltségünkhöz kapcsolódó alkotásokat közlünk időről időre. Tervezëtt kiadványaink: forrásművek, elméleti tanulmányok, gyakorlati és oktatási anyagok.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A Bárczi Alapítvány jelképe Nagy Éva Ilona munkája.

© Szente Imre, 2014        © Mészáros Villő, 2014        © Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2014

Felelős kiadó: Buvári Márta        ISSN 1785-9476        ISBN 978-963-87361-8-5

.

.

.

A PESTI(SËS) „NYELVJÁRÁSRÓL”

.

Hát ezt jól mëgcsináltátok!

Nincs nyílt e-tëk, sëm zárt ë-tëk,

sëszínű e-vel mekëgtëk.

.

Nagyobb baj, mondhatnám átok,

hogy maholnap nëm lësz á-tok,

azt is e-vé torzítjátok.

.

Sorvad, sápad nyelvünk á-ja,

Kiüt rajta beszédëtëk

vészës lëukémiája.

.

.

.

NINCS ËGY NYUGODT PËRCËM”                Këllemetlenségëk mëg veszélyëk

.

.

Ezëk a szëmtelen legyek

nëm hagynak békét nekëm,

keserítik életëm.

Nincs ëgy nyugodt përcëm.

Nëm tudom, hová lëgyek,

igën këllemetlenëk.

Kënyeremre telepëdnek,

beleesnek levesëmbe, boromba.

Në lëgyën az embër goromba?!

Mért is këllëtt az Istennek

terëmteni legyeket?

.

.

Környezetëm nëm kedvelëm:

szennyezëtt a levegője.

Hányingërëm támad tőle,

ha lélëgzetët vëszëk.

Hol a környezetvédelëm?

Nëm szërvezi sënki sëm.

Nëm készül a terve sëm.

Szennyes kéz mos itt kezet,

világtalant vak vezet,

vak tyúk nëm talál szëmët.

Nëm remélhet itt az embër

jó intézkëdésëket.

.

.

A „kipëllëngérëz” ige

manapság csak képletës:

mëgszégyënítést” jelënt, mely

lëhet, hogy nëm këllemes,

ám enyhébb, mint régës-régën,

amikor a vásártérën,

fából ácsolt pëllëngérën

közszëmlére tëtték ki az

elítélt tëttesëket,

a tëttënért tolvajokat

s ëgyéb dëlikvënsëket.

.

Dëmokratikus rëndszërtől

idegën a szégyënpad,

névtelenséghëz a vádlott

törvényës védelmet kap.

Képét ingével fëdëzve

oson a törvényterëmbe,

pedig lëhet, hogy gyermëkët

rontott mëg, gyëngét, öregët

vert mëg, rugdosott félholtra,

s pénzëcskéjét elrabolta.

Akkor bëzzëg nëm szégyënkëzëtt.

.

.

Rëpülőgép szánt az égën,

fehér csíkot húz a kékën:

készül fényës akvarëll.

Giccsës derűjét a képnek

mëghazudtolja a gépnek

földre vetëtt árnya lënn.

.

.

.

…BOLDOGSÁGOM MËGTALÁLOM…”                 Az érzelëm kalandozásai

.

.

Sárgarépa, petrëzselyëm,

a szerelëm veszëdelëm.

Félëk, hogy eszëmet vesztëm,

ha közelëmbe eresztëm.

.

.

Szërintem az édës élet

nëm fér mëg az értelëmmel.

Ha búcsút mondasz eszëdnek,

úgy lëszël csak boldog embër.

.

.

Állomáson álldogálok,

Klárát, Mártát, Sárát várom.

Háromból talán a párom,

boldogságom mëgtalálom.

.

.

.

LÁTTÁL-Ë MÁR PÁPÁN PÁPÁT…?”                Tiszán, Dunán, Lajtán túli mulatságok

.

.

Kendërësi méheskertben

mézet përget ëgy vénembër.

Kiszëdi a keretëket,

lësëprëgeti a méhet,

a lépekből përgetéssel

kicsapja a tiszta mézet.

Csemëgéznek a gyerëkëk,

majszolják az édës lépet.

Lë-lëcsöppen a padlóra,

mëg këll néznëm, hova lépëk.

.

.

Lábatlani városházán

már javában áll a bál,

Bálna lánya nëm jár bálba:

lábatlan a bálnalány.

Lábatlani városházán

bálnátlan a nyári bál.

.

.

Láttál-ë már Pápán pápát,

cápa hátán pár apácát?

Ëttél pácolt rákot Cákon,

párolt spárgát Sárbogárdon?

.

.

Szárnyasegér a denevér,

mëg ëgy Strauss-opërëtt.

Fëlcsëndül az Opërában,

mikor az év lëpërëg.

Újév-váró szilvësztërkor

műsorra tűzik mindënkor;

fëlújítják Bécsben, Pestën,

s tömegësen nézik mëg.

Fërgetegës taps fogadja,

jutalmazza a színészëket,

a népszërű áriákat

zëngedëző énëkësëket.

.

.

.

AKI Á-T MOND, MONDJON Á-T!”                Függőlegës állmozgással

.

.

Orvosnál

.

Mondd: á-á-á, tátsd a szádat,

hadd lássam a manduládat!

.

ee-ee-ee-ee? – ejnye-bejnye!

Félrerángatod a szád.

Ha fölfelé tátanád,

jól ejtenéd ki az á-t!

.

.

Légy követkëzetës!

.

Aki á-t mond, mondjon á-t!

Në lëgyën nyílt ee belőle:

mëgijed a macska tőle:

ej, be furcsa nyeevogees!

.

.

Haszneelati utasítees

.

Függőlegës tátogással,

nëm vízszintes szájmozgással

këll az á-t kiejtenëd,

mély színét úgy őrzi mëg.

.

Szájizmaidat lazán tartsd,

míg az á-t a légnek árja

s hangszálaid lënge párja

önmagától hozza létre.

.

(változat:)

.

Kíméld céltalan munkától

szájizmaid! A lég árja

s hangszálaid zëngő párja

á-dat mëgképzi magától.

.

.

TÜKÖR ELŐTT VÉGZENDŐ GYAKORLATOK

.

.

Ëgy szëgény nő, Isten látja,

Nincs a földön ëgy barátja,…”

.

Aki maga néz a tálba,

Azt az étel nëm táplálja…”

[Vörösmarty Mihály: A szëgény asszony könyve]

.

.

Árva gólya áll magában

Ëgy teleknek a lábjában,…”

.

Várja, várja, mindig várja,

Hogy kinő majd csonka szárnya…”

[Arany János: A rab gólya]

.

.

Száll a madár ágrul ágra,

Száll az énëk szájrul szájra…”

[Arany János: Rege a csodaszarvasról]

.

Valahol a Tiszaháton

Élt ëgy gazda: Pál barátom,…”

[Arany János: A fülemile]

.

.

Éjfél után óra három,

aludjatok, én nëm bánom.

Utcák sorát már nëm járom,

szëmëm álomra bezárom.

Éjfél után óra három…”

[Városi éjjeliőr kántálása]

.

.

Végül ëgy mëgszívlelendő ëpigramma:

.

Szájtátás vitt sokszor a sír szélére, magyar; most

 — —  —  —   U   U — — — U    U    —   —

.

szájtátással mentsd mëg az á-dat s szép anyanyelved!

— —  —          U   U  — —    —   U    U   — —  

.

.

Tartalom

.

A PESTI(SËS) „NYELVJÁRÁSRÓL” ………………………………………… 3

.

NINCS ËGY NYUGODT PËRCËM” ………………………………………..4

Ezëk a szëmtelen legyek… …………………………………………………………4

Környezetëm nëm kedvelëm… ……………………………………………………5

A kipëllëngérëz ige… …………………………………………………………………6

Rëpülőgép szánt az égën… …………………………………………………………8

.

„…BOLDOGSÁGOM MËGTALÁLOM…” ………………………………..9

Sárgarépa, petrëzselyëm… ………………………………………………………….9

Szërintem az édës élet… …………………………………………………………..10

Állomáson álldogálok… ……………………………………………………………11

.

LÁTTÁL-Ë MÁR PÁPÁN PÁPÁT?” ………………………………………12

Kendërësi méheskertben… ……………………………………………………….12

Lábatlani városházán… …………………………………………………………….13

Láttál-ë már Pápán pápát? …………………………………………………………14

Szárnyasegér a denevér… …………………………………………………………15

.

AKI Á-T MOND, MONDJON Á-T!” ………………………………………..16

Orvosnál …………………………………………………………………………………16

Légy követkëzetës! …………………………………………………………………17

Haszneelati utasítees ……………………………………………………………….18

.

TÜKÖR ELŐTT VÉGZENDŐ GYAKORLATOK ………………….19

Idézetëk Vörösmarty Mihálytól és Arany Jánostól ……………………….19

Éjfél után óra három…” ………………………………………………………….20

 .

Végül ëgy mëgszívlelendő ëpigramma ……………………………………….21

Hozzászólás ehhez a cikkhez: 17. Bárczi Füzet. Szente Imre: „…mëgijed a macska tőle: ej, be furcsa nyeevogees!”

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)