Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

HELYËSEN. Ë-jelölő eszköz (számítógépes jelölőprogram). Dr. Kiss Jenő akadémikus ajánlásával

A MORPHOLOGIC KFT. ÉS A BÁRCZI ALAPÍTVÁNY ÚJ KIEJTÉSJELÖLŐJE

HELYËSEN

Ë-jelölő eszköz (számítógépes jelölőprogram). 2006

Fejlesztők: Pál Miklós, Endrédy István, Novák Attila

Közreműködött: Buvári Márta és Mészáros András
Az eszközt a MorphoLogic Kft. fejlesztëtte ki a Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány közreműködésével.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ajánlás

 ,,A MorphoLogic Kft. kiadásában megjelenő s a zárt ë-ket jelölő elektronikus kiadvány közzétételét támogatom, javaslom, mert az anyag több szempontú felhasználásra, illetőleg kutatási célokra is alkalmas forrás.”

Budapest, 2005. december 12.

Dr. Kiss Jenő

akadémikus, intézetigazgató egyetemi tanár

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kapcsolat a Bárczi Alapítvánnyal:  (1-) 356-8238; (22-) 262-183; honlapok: www.nyelvmuveles.hu és www.kiejtes.hu

Újdonság a magyar nyelvművelésben és nyelvtudományban!
Számítógépes szövegátalakító, kiejtésjelölő (jelölőprogram)

A szó- és toldalékjelölés a Magyar Tudományos Akadémiának ,,A magyar nyelv az informatika korában” című nemzeti stratégiai kutatási programja keretében készült Buvári Márta szótára alapján történt, fëlhasználva a magyar nyelvtudomány legkiválóbbjainak kutatásait. Ëgyébként Balogh Lajos részletës gyűjtése szërint az e-t és ë-t tartalmazó tőszavaknak mindössze 15 %-a ingadozik (köztük ritkább szavak is). A toldalékolás szinte teljesen ëgységës.

Milyen eszköz az Ë-jelölő? Pontos, gyors és könnyen kezelhető! Annak sëm këll sokat belenyúlnia, aki nem ismeri a zárt ë-zést.

Az eszköz fejleszthető (szóanyagbővítés; kivételszótár; tiltószótár).

A nyelvi eszköz elhelyëzi a középzárt ë hang bëtűjelét a kívánt magyar köznyelvi szövegben: a közszavakban, a gyakori tulajdonnevekben (kërëszt- és becenevek; földrajzi nevek; ëgyéb gyakoribb tulajdonnevek), a toldalékos és összetëtt szavakban is.

Ë-vel bejelölhetjük például:

művészi előadások kéziratait;

szép magyar kiejtési versënyëk fëladatait;

vers- és prózamondó találkozók műsorszámait;

a Kazinczy-versënyëk szövegeit;

az ë-ző köznyelvi kiejtés oktatató- és gyakorlóanyagát;

azt idegën nyelvként történő magyaroktatás tananyagát.

Az új nyelvi eszköz nyelvészeti és néprajzi szövegëk munkálatainál is alkalmazható.

A kékkel jelölt és aláhúzott szavak többjelëntésűek vagy azonos alakúak. Az egér jobb gombjával rájuk kattintva nekünk kell eldöntenünk, hogy melyik szó (szóalak) illik a szövegkörnyezetbe.

Néhány gyakoribb (kékkel jelölt) egybeeső szóalak:

-TEK és -TËK (kértek és kértëk; múlt idő és jelën idő) [adtak és adtok; -tak és -tok]), ez a leggyakoribb!

-EN és -ËN (fehéren és fehérën; határozóragok) [okosan és okoson, zölden és zöldön; -an, -en és -on, -ön]);

-S-EK és -S-ËK (deresek és deresëk; többes számú végződés az -s képzős mellékneveknél) [okosak és okosok, verekëdősek és verekëdősök; -s-ak és-s-ok, -s-ök];

-ËTTE és -ETTE (sejtëtte és sejtette; cselekvés és műveltetés) [hajtotta és hajtatta; -otta és -atta];

VËSZ (fog) — VESZIK (dühös lësz) — VET (hajít) igék ëgybeeső alakjai stb.

A pirossal jelölt és aláhúzott szavak nem szerepëlnek az Ë-jelölő szótárában (általában a nagyon ritkább összetëtt szavak vagy az idegën nyelvek szavai).

Mëgvásárolható vagy lëtölthető: www. morphologic.hu

Termékek  → Nyelvtanítást segítő programok → Helyesën. Ë-jelölő eszköz (Zárt e jelölő eszköz)

vagy

 

English → Products → Language Learning Software → Helyesën. Ë-jelölő eszköz (Zárt e jelölő eszköz)

vagy

English → Downloads → Helyësen. Ë-Marking Tool

Cím: MorphoLogic Kft., 1122 Budapest, Ráth György u. 36.

Telefon: +36-(1) 225-2323, távmásoló: +36 (1) 225-2320

E-mail: info@morphologic.hu

A részletës ismertető elolvasható

Ë-JELÖLŐ ESZKÖZ (PROGRAM) címmel

a kiejtes.hu honlapon, itt, ebben a rovatban.

1 hozzászólás – HELYËSEN. Ë-jelölő eszköz (számítógépes jelölőprogram). Dr. Kiss Jenő akadémikus ajánlásával

  1. Gubás Ágota mondja:

    Tisztelt Címzett!

    Az Aracs – a délvidéki magyarság közéleti folyóiratának olvasószerkesztője vagyok. Szeretnénk dr. Kiss Jenő e-mail-elérhetőségéhez vagy postai címéhez jutni, hogy felkérjük egy írásra.
    Ha tudnak ebben segíteni, előre is köszönjük.
    Tisztelettel: Gubás Ágota

Hozzászólás ehhez a cikkhez: HELYËSEN. Ë-jelölő eszköz (számítógépes jelölőprogram). Dr. Kiss Jenő akadémikus ajánlásával

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)