Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

Dr. Fekete László Bárczi-harang-díjas — szívből örvendünk!

A Magyar Nyelv Napja a Petőfi Irodalmi Múzëumban,

2014. novembër 13., 15.00

__________________________________________________

Bárczi-harang-díjkiosztó az ünnepség keretében  –

Dr. Fekete László nyelvész, szótáríró, főiskolai tanár méltatása:

Fekete László 1980-ban doktorált Benkő Loránd akadémikus, valamint Szatmári István és Zsilka János tanszékvezető ëgyetëmi tanárok irányításával. 1982-ben mëgkezdëtt kutatómunkája során köznyelvi kiejtésünk ëgyik legkiválóbb szakértőjévé vált.

Külön ki këll emelnünk, hogy

dr. Fekete László nagy összegző, a köznyelvi magyar kiejtés mércéje (normája) mëgterëmtésének kiemelkëdő tudományos és a gyakorlatot támogató szëmélyisége;

immár 32 éve nem csupán mellékësen, ëgyes hangként jelöli az elhallgatott és tudománytalanul mellőzött zárt ë-t, hanem a szavak testében is;

a fëlsőoktatási tankönyvként is szolgáló Kiejtési szótár két kiadásának gazdag szókincse mindën kiejtési részletkérdésre választ kínál, sőt a tulajdonnevek kiegészítik Magay Tamás máig utolérhetetlen idegënnév-szótárát;

a Magyar kiejtési szótár szélës körben mëgismertette köznyelvi kiejtésünk legfontosabb jellemzőit, s mëgerősítëtte a zárt ë-t használókat;

nagyon várjuk az új Magyar kiejtési nagyszótárat, amely mëgkoronázza az ünnepëlt Fekete László sikerës munkásságát, s új lëndületët adhat köznyelvi kiejtésünk védelmének, gondozásának és fejlesztésének.

Minderre nagy-nagy szükségünk van, hiszën Kodály Zoltán szavaival „A magyar kiejtést is tanulni këll, még születëtt magyarnak is.”

 BÁRCZI-HARANG

DR. FEKETE LÁSZLÓ nyelvtudós, szótáríró, főiskolai tanár számára

 – Köszönetët mondunk és Bárczi-harangot adományozunk eddigi kiemelkëdő nyelvészi, szótárírói, tanári életművéért, tudománynépszërűsítő, anyanyelvápoló, a köznyelvi kiejtést gondozó áldozatos munkájáért.

 – A Kiejtési szótár két kiadása (1990; 1995), a Magyar kiejtési szótár (1992), valamint a mëgjelënés előtt álló Magyar kiejtési nagyszótár tudományos mestërművek; pótolhatatlanok köznyelvi kiejtésünk hatékony gondozásában.

 – Számunkra követendő példa az a kitartó, odaadó tëvékënykëdés, amellyel 15. magánhangzónkat, a zárt ë-t beillesztëtte és beilleszti műveibe.

További eredményës munkálkodást kívánunk a Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány kezelő testülete és mindën munkatársa nevében, tisztëlettel és baráti szeretettel:

Budapestën, a Magyar Nyelv Napján, 2014. novembër 13-án

  Buvári Márta alapító                                                    Mészáros András, a kezelő testület elnöke

Hozzászólás ehhez a cikkhez: Dr. Fekete László Bárczi-harang-díjas — szívből örvendünk!

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)