Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

Kiejtés.hu - friss cikkeink

Igeragozás, igenevek, ikës ragozás, elbeszélő múlt, szenvedő ige

  76 IGE- ÉS IGENÉVALAK Szërkesztëtte: Mészáros András; Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2008;  ISBN 978-963-87361-9-2 Az alanti táblázatokban is jól mëgfigyelhetők a toldalékokban a követkëző magánhangzó-mëgfelelésëk: a – e      o – ë – ö  MOND, KEZD, KÜZD IGERAGOZÁS KIJELËNTŐ MÓD Jelën idő Alanyi ragozás mondok  mondasz (húzol)  mond kezdëk  kezdesz (nézël)  kezd küzdök  küzdesz [...]

A cikk folytatódik...

Nyilatkozatunk és Állásfoglalásunk

A Bárczi Alapítvány nyilatkozata köznyelvi kiejtésünkről és beszédművelésünkről ,,TŐLÜNK IS FÜGG, HOGY ELŐDEINK NYELVE MILYENNÉ LËSZ UTÓDAINK AJKÁN.” (A TËSZ, a TIT és az Anyanyelvápolók Szövetségének Fëlhívásából. 2000. április 11.) Az új évszázadhoz, sőt évezredhëz érkëzve a Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány (kezelő testülete) kuratóriuma szintén csatlakozik a Társadalmi Ëgyesülésëk Szövetsége, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a [...]

A cikk folytatódik...

Észt nyelv. Az észt szavak kiejtéséről nagyon röviden Eesti sõnade hääldamisest väga lühidalt

AZ ÉSZT KIEJTÉSRŐL DIÓHÉJBAN Tanuljunk nyelveket! A kevés nyelvtudás is használható. Illik legalább egy picit ismerkednünk gazdagon kiművelt rokon nyelvünkkel. Észtország vendégszerető, fejlődő északi ország. Az észt nyelv erősen egybecseng a dallamos, tiszta ejtésű finnel – hellyel-közzel jól értik egymást (főleg az észtek a finneket). A latin betűs észt nyelvben csak néhány magánhangzóra szükséges figyelnünk. A [...]

A cikk folytatódik...

Finn nyelv. A finn szavak kiejtéséről nagyon röviden Suomalaisten sanojen ääntämisestä hyvin lyhyesti

A FINN KIEJTÉSRŐL DIÓHÉJBAN Tanuljunk nyelveket! A kevés nyelvtudás is használható. A finn köznyelvi kiejtés tiszta, nagyrészt betű szerinti ejtés. Magyaroknak könnyű megtanulni a finn kiejtést – akár könyvből is el lehet kezdeni. Csak néhány betű, hang igényel figyelmet. Manapság sokan nyilatkoznak a finnugor (uráli) nyelvrokonságról így vagy úgy. Hogyan lehet hozzászólni a nyelvrokonság kérdéshez, [...]

A cikk folytatódik...

Lengyel nyelv. A lengyel szavak kiejtéséről nagyon röviden

A LENGYEL KIEJTÉSRŐL DIÓHÉJBAN Tanuljunk nyelveket! A kevés nyelvtudás is használható. A hagyományos magyar–lengyel barátság, történelmi sorsfordulókban egymást segítő cselekedeteink, jelenkori jó kapcsolataink biztatnak bennünket lengyel szomszédaink még tökéletesebb megismerésére. A pontos lengyel kiejtésben a négy betűpár jésített, második tagja: c-ć, dz-dź, s-ś, z-ź; a két orrhangú magánhangzó, az ą és az ę; no meg [...]

A cikk folytatódik...

Török nyelv. A török szavak kiejtéséről nagyon röviden

A TÖRÖK KIEJTÉSRŐL DIÓHÉJBAN Tanuljunk nyelveket! A kevés nyelvtudás is használható. A hagyományos magyar–török kapcsolatok, a szívélyes törökországi fogadtatás és nem utolsósorban nemzeti történelmünk ó- és újabb török szálai (avar, onogur, kazár, türk, besenyő, kun stb.) arra indítanak bennünket, hogy a török nyelvet, legalábbis a nyelvészet eredményeit megismerjük valamennyire. A többi törökségi nyelv kutatása és [...]

A cikk folytatódik...

8. Bárczi Füzet. Játsszunk ëszpërentét!

  ËSZPËRENTE—MAGYAR SZÓMAGYARÁZATOK ÉS NÉHÁNY FORDÍTÁS Rejtvénymondatok mëgoldásokkal ëgyütt . TELJES, IGAZI ËSZPËRENTE Segédjeles kiadás, eë-vel jelölve „S mert nagyon szeretem, nagyon fáj, ha vétünk ellene, vagy ha idegenek kecskemekegéshez hasonlítják. Igaz rengeteg e hemzseg benne. A nép füle nem is tűri. Váltogatja. Tarkítja ö-vel, lágyítja zárt ë-vel. Színező tulajdonságán kívül értelemtisztázó szerepe is van [...]

A cikk folytatódik...

5. Bárczi Füzet. Helyësen. Ë-jelölő eszköz — Közös munka a MorphoLogic Kft.-vel. Így lehet a számítógépen két ponttal bejelölni a zárt ё hangokat bármely magyar szövegben!

Mondjuk szëbben!  HELYËSEN Ë-JELÖLŐ ESZKÖZ  Termékismertető EË-átalakító számítógépes nyelvi eszköz tanároknak, diákoknak, előadóművészeknek, hivatásos beszélőknek és tudósoknak . Ajánlás A MorphoLogic Kft. kiadásában megjelenő s a zárt ë-ket jelölő elektronikus kiadvány közzétételét támogatom, javaslom, mert az anyag több szempontú felhasználásra, illetőleg kutatási célokra is alkalmas forrás. Budapest, 2005. december 12. Dr. Kiss Jenő akadémikus, intézetigazgató [...]

A cikk folytatódik...

Miért indítottuk el honlapunkat?

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Olvasó! 2002-től jelen vagyunk a világhálón híreinkkel és kiadványaink szövegével. 2011-től immár nyelvművelő honlapunkkkal  gazdagítjuk a világhálós nyilvánosságot. A jelenlegi hivatalos nyelvművelő munka ugyan számtalan értéket föltárt, de lényeges ügyekkel alig foglalkozik, és nem elég hatékony. Aztán megjelentek a színen, és egyre több teret igyekeznek elfoglalni a nyelvünket (és népünket) [...]

A cikk folytatódik...

Hogyan ejtjük ki régies betűket tartalmazó családneveinket?

Mészáros András Régies betűk, régies írású nevek olvasata (Forrás: Buvári Márta–Mészáros András: Helyesbeszéd. Helyësbeszéd. A magyar köznyelvi kiejtés leírása gyakorlatokkal. Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Budapest, 2010) A régies betűket és a példaneveket az eredmény, a kiejtés sorrendjé­ben csoportosítottuk. Tehát elöl vannak az á-nak ejtendő betűk, utána a b-nek, c-nek, cs-nek ejtendők stb. Mi a régies [...]

A cikk folytatódik...
6. oldal. Összesen 7 oldal van. Lapozzon a többi cikkért!
« Első...34567