Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

Kiejtés.hu - friss cikkeink

1. Bárczi Füzet. Köznyelvi kiejtésünkért. Wacha Imre, Bolla Kálmán, Fodor Katalin, Szente Imre, Csabai László írásai

. KÖZNYELVI KIEJTÉSÜNKÉRT Wacha Imre, Bolla Kálmán, Fodor Katalin Szente Imre, Csabai László írásai Tudományos tanácskozás Bárczi Géza nyelvész akadémikus (1894–1975) születésének 110. évfordulója alkalmából Apáczai Kiadó Budapesti Központja 1085 Budapest (VIII.), Józsëf körút 63.  2003. novembër 19. Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány Budapest, 2004 Bárczi Füzetëk I. A Bárczi Füzetëk sorozatában köznyelvi kiejtésünkhöz és nyelvi [...]

A cikk folytatódik...

Ëe-ző szótár. Alapszókincs

. ËE-ZŐ SZÓTÁR ALAPSZÓKINCS . Írta: Buvári Márta Szërkesztëtte: Mészáros András Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2010, ISBN 978-963-87361-8-5   Bevezetés Az Ëe-ző szótárban azok a szavak szerepëlnek, amelyek szótestében illetve kötőhangjukként e vagy ë jelëntkëzik. Az adattár lényegében az általunk kiadott alapvető kötet szóanyagát adja – az idegën szavak nélkül, amelyeket úgyis zárt ë-vel ejtünk [...]

A cikk folytatódik...

10. Bárczi Füzet. Első rész. Mondjuk szëbben! Gyakorlóanyag a szép magyar kiejtéshëz. 1—15. rész

. MONDJUK SZËBBEN! SZÉPKIEJTÉSI GYAKORLÓANYAG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT SZAVAINKKAL Szavak-kifejezésëk; kérdésëk-feleletëk; versëk-idézetëk; magyar népdalok A füzet szövege és hangfëlvétele mëgjelënt a SZÉP BESZÉD című lemezünkön.  Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Budapest—Bicske—Tószëg, 2007 Köszönettel és szeretettel ajánlom ezt a kis gyűjteményt a komáromi Jókai Mór Gimnázium tanárának és kiválóan fëlkészítëtt tanítványainak! Miklós Józsefné Magdika tanárnő 2006. március 23-án [...]

A cikk folytatódik...

10. Bárczi Füzet. Második rész Mondjuk szëbben! Gyakorlóanyag a szép magyar kiejtéshëz. 16—29. rész

. MONDJUK SZËBBEN!  SZÉPKIEJTÉSI GYAKORLÓANYAG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT SZAVAINKKAL Szavak-kifejezésëk; kérdésëk-feleletëk; versëk-idézetëk; magyar népdalok A füzet szövege és hangfëlvétele mëgjelënt a SZÉP BESZÉD című lemezünkön.  Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Budapest—Bicske—Tószëg, 2007  © A szövegët illetően: Mészáros András, 2007 © A hangfëlvételt illetően: Vígh Ërika, Hám Tibor, 2007 © Az összkiadást illetően: Bárczi Alapítvány, 2007 © Az [...]

A cikk folytatódik...

Igeragozás, igenevek, ikës ragozás, elbeszélő múlt, szenvedő ige

  76 IGE- ÉS IGENÉVALAK Szërkesztëtte: Mészáros András; Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2008;  ISBN 978-963-87361-9-2 Az alanti táblázatokban is jól mëgfigyelhetők a toldalékokban a követkëző magánhangzó-mëgfelelésëk: a – e      o – ë – ö  MOND, KEZD, KÜZD IGERAGOZÁS KIJELËNTŐ MÓD Jelën idő Alanyi ragozás mondok  mondasz (húzol)  mond kezdëk  kezdesz (nézël)  kezd küzdök  küzdesz [...]

A cikk folytatódik...

Nyilatkozatunk és Állásfoglalásunk

A Bárczi Alapítvány nyilatkozata köznyelvi kiejtésünkről és beszédművelésünkről ,,TŐLÜNK IS FÜGG, HOGY ELŐDEINK NYELVE MILYENNÉ LËSZ UTÓDAINK AJKÁN.” (A TËSZ, a TIT és az Anyanyelvápolók Szövetségének Fëlhívásából. 2000. április 11.) Az új évszázadhoz, sőt évezredhëz érkëzve a Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány (kezelő testülete) kuratóriuma szintén csatlakozik a Társadalmi Ëgyesülésëk Szövetsége, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a [...]

A cikk folytatódik...

Észt nyelv. Az észt szavak kiejtéséről nagyon röviden_________________ Eesti sõnade hääldamisest väga lühidalt

AZ ÉSZT KIEJTÉSRŐL DIÓHÉJBAN Tanuljunk nyelveket! A kevés nyelvtudás is használható. Illik legalább egy picit ismerkednünk gazdagon kiművelt rokon nyelvünkkel. Észtország vendégszerető, fejlődő északi ország. Az észt nyelv erősen egybecseng a dallamos, tiszta ejtésű finnel – hellyel-közzel jól értik egymást (főleg az észtek a finneket). A latin betűs észt nyelvben csak néhány magánhangzóra szükséges figyelnünk. A [...]

A cikk folytatódik...

Finn nyelv. A finn szavak kiejtéséről nagyon röviden__________________ Suomalaisten sanojen ääntämisestä hyvin lyhyesti

A FINN KIEJTÉSRŐL DIÓHÉJBAN Tanuljunk nyelveket! A kevés nyelvtudás is használható. A finn köznyelvi kiejtés tiszta, nagyrészt betű szerinti ejtés. Magyaroknak könnyű megtanulni a finn kiejtést – akár könyvből is el lehet kezdeni. Csak néhány betű, hang igényel figyelmet. Manapság sokan nyilatkoznak a finnugor (uráli) nyelvrokonságról így vagy úgy. Hogyan lehet hozzászólni a nyelvrokonság kérdéshez, [...]

A cikk folytatódik...

Lengyel nyelv. A lengyel szavak kiejtéséről nagyon röviden

A LENGYEL KIEJTÉSRŐL DIÓHÉJBAN Tanuljunk nyelveket! A kevés nyelvtudás is használható. A hagyományos magyar–lengyel barátság, történelmi sorsfordulókban egymást segítő cselekedeteink, jelenkori jó kapcsolataink biztatnak bennünket lengyel szomszédaink még tökéletesebb megismerésére. A pontos lengyel kiejtésben a négy betűpár jésített, második tagja: c-ć, dz-dź, s-ś, z-ź; a két orrhangú magánhangzó, az ą és az ę; no meg [...]

A cikk folytatódik...

Török nyelv. A török szavak kiejtéséről nagyon röviden

A TÖRÖK KIEJTÉSRŐL DIÓHÉJBAN Tanuljunk nyelveket! A kevés nyelvtudás is használható. A hagyományos magyar–török kapcsolatok, a szívélyes törökországi fogadtatás és nem utolsósorban nemzeti történelmünk ó- és újabb török szálai (avar, onogur, kazár, türk, besenyő, kun stb.) arra indítanak bennünket, hogy a török nyelvet, legalábbis a nyelvészet eredményeit megismerjük valamennyire. A többi törökségi nyelv kutatása és [...]

A cikk folytatódik...
6. oldal. Összesen 7 oldal van. Lapozzon a többi cikkért!
« Első...34567